"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Coğrafi bilgiler

Nemrut Dağı

Adıyaman’a bağlı Kâhta ilçesinin kuzeydoğu kesiminde bulunan dağ. Yüksekliği 2206 m’dir. Çok yüksek olmayan bu dağın önemi, doruk kesimindeki tarihsel kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Dorukta Helenistik Dönem…

Ova

Çevresine göre alçakta bulunan ve genellikle alüvyonlarla örtülü geniş düzlük. Jeomorfolojik oluşum modellerine göre, ovalar, aşınma, alüvyon birikimi, körfezlerin dolması sonucu oluşmuş olabilirler. Yer açısından…

Poyraz

Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Özellikle İstanbul ve çevresinde çok sık görülen bir rüzgâr türü olan poyraz, bu yörede yılda ortalama 130 gün esmektedir. Kış aylarında…

Hidrosfer (Su Küre)

Yeryüzü üzerindeki okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları su küreyi oluşturur. Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplıdır. Yeryüzünün üstündeki sular sürekli hareket hâlindedir. Güneş’in etkisiyle…

Su Erozyonu

Şiddetli yağmur ve eriyen kar sularının, arazi yüzeyinde eğim doğrultusunda akarken (yüzey akışı) aşındırmış oldukları materyali (toprak tanecikleri, organik madde,bitki besin maddeleri) taşıması ve başka…

Step Ekosistemi

Tropik bölge dışındaki kurak ılıman bölgeler içinde, geniş alanlarda yayılış gösteren doğal çayırlıkların oluşturduğu ekosistemler. Bitkileri genellikle çok yıllık ve bir yıllık otlardır. İç Anadolu…

Seyfe Gölü

152 200 hektarlık Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer alan göl. İç Anadolu Bölgesinde, Kırşehir ilinin kuzeydoğusunda yer alır. Adını batısındaki Seyfe Köyü’nden almıştır. 1990…

Set Göller

Birçok göllerimizde vardır ki,önleri herhangi bir şekilde bir set ile kapanmış bulunan ve böylece çanak şekline girmiş olan eski çukurluklar içinde suların birikmesiyle o gibi…

Self Fasiyesi

Su derinliği 10-100 m kadar olup normal tuzlulukta, iyi akıntı ve dolaşımlıdır. Normal derinliğin dalga tabanının altında kalmasına rağmen seyrek olarak oluşan şiddetli fırtınalar dip…

Başvuru Kaynakları