Gorgoda Nedir? Kimdir?

Coğrafi bilgiler
Kar

Buz kristallerinden oluşan, parlak, beyaz, katı ve genellikle altıgen biçimli yağış türü. Atmosferik su buharının 0°C’den daha aşağı bir sıcaklıkta donması durumunda buz kristalleri oluşur ve buz kristalleri yere tek parça hâlinde düşer. Eğer bu tek parça hâlindeki buz kristalleri bir araya gelirse kar tanesi hâlinde yere ulaşır. 0°C’den aşağı sıcaklıklarda kar tanesi daha küçük, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nemrut Dağı

Adıyaman’a bağlı Kâhta ilçesinin kuzeydoğu kesiminde bulunan dağ. Yüksekliği 2206 m’dir. Çok yüksek olmayan bu dağın önemi, doruk kesimindeki tarihsel kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Dorukta Helenistik Dönem devletlerinden Kommagene (Komajen)’in kralı I. Antiokhos Epiphanes’in (Antiokos Epifanes, M.Ö. 62-32) mezarı ve mezarın çevresinde dinsel anıtlar ve tanrı heykelleri bulunmaktadır. Bu heykellerin beşi günümüze kadar sağlam kalabilmiştir. Bunlar oturur […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Ova

Çevresine göre alçakta bulunan ve genellikle alüvyonlarla örtülü geniş düzlük. Jeomorfolojik oluşum modellerine göre, ovalar, aşınma, alüvyon birikimi, körfezlerin dolması sonucu oluşmuş olabilirler. Yer açısından ovalar denize yakın yerlerde deltalar hâlinde ya da bazı büyük ırmakların yol açtığı aşındırmalar sonucunda oluşan vadiler biçiminde bulunurlar. Ovalar, düz ve işlenmesi kolay olmaları nedeniyle, insanların yerleşimleri bakımından büyük […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Poyraz

Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Özellikle İstanbul ve çevresinde çok sık görülen bir rüzgâr türü olan poyraz, bu yörede yılda ortalama 130 gün esmektedir. Kış aylarında çok şiddetli olur. Bu mevsimde Türkiye üzerine Rusya ve Sibirya üzerindeki soğuk kutupsal havayı getirir. Yaz aylarındaysa, Asor yüksek basınç alanından Basra üzerindeki alçak basınç alanına ilerleyen denizsel hava kütleleri, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Sucul Ekosistemler

Deniz, göl ve akarsu gibi ortamların, içindeki canlılarla birlikte oluşturdukları sistem. Dünya üzerinde tatlı su ekosistemi, deniz ekosistemi, acı su ekosistemi gibi sucul ekosistemler vardır. Bununla birlikte bütün sulak alanlarda da değişik sucul ekosistemlerden örnekler vardır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Hidrosfer (Su Küre)

Yeryüzü üzerindeki okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları su küreyi oluşturur. Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplıdır. Yeryüzünün üstündeki sular sürekli hareket hâlindedir. Güneş’in etkisiyle okyanuslardan, denizlerden ve göllerden sular buharlaşır. Buharlaşan sular atmosferin ilk tabakası olan troposferde birikerek bulutları oluşturur. Bu bulutlar rüzgârın etkisiyle hareket eder. Bulutlar soğuk bir bölgeye rastlayınca yağmur, kar ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Su Erozyonu

Şiddetli yağmur ve eriyen kar sularının, arazi yüzeyinde eğim doğrultusunda akarken (yüzey akışı) aşındırmış oldukları materyali (toprak tanecikleri, organik madde,bitki besin maddeleri) taşıması ve başka yerlerde (göl, deniz, diğer araziler) biriktirmesi olayı su erozyonu olarak tanımlanır. Bir ortama yağan yağış sularının ne kadarının yüzey akışa geçerek erozyona ve toprak kayıplarına neden olacağı, yağış özelliklerinin yanında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Step Ekosistemi

Tropik bölge dışındaki kurak ılıman bölgeler içinde, geniş alanlarda yayılış gösteren doğal çayırlıkların oluşturduğu ekosistemler. Bitkileri genellikle çok yıllık ve bir yıllık otlardır. İç Anadolu bölgesinde görülen stepler örnek olarak verilebilir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Seyfe Gölü

152 200 hektarlık Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer alan göl. İç Anadolu Bölgesinde, Kırşehir ilinin kuzeydoğusunda yer alır. Adını batısındaki Seyfe Köyü’nden almıştır. 1990 yılında doğa koruma alanı olarak ilân edilmiştir. Göl alanı, ortalama 3400 hektardır. Gölün denizden yüksekliği 1100 m, derinliği 1 m civarındadır. Seyfe gölünde, 20’sinin nesli tükenme tehlikesi altında olmak üzere, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Set Göller

Birçok göllerimizde vardır ki,önleri herhangi bir şekilde bir set ile kapanmış bulunan ve böylece çanak şekline girmiş olan eski çukurluklar içinde suların birikmesiyle o gibi yerlerde çeşitli büyüklükte göller oluşmuştur.Bunlara setleşme gölleri denir.Türkiye’de sayıları çok olan böyle göllerin oluşmasında set işi gören engelin çeşidine göre farklı adlar verilir:Heyelan seddi gölü, alüvyonlu set gölü,lav seddi gölü,yapma […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


« Önceki sayfaSonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021