Coğrafi bilgiler

Kar

Buz kristallerinden oluşan, parlak, beyaz, katı ve genellikle altıgen biçimli yağış türü. Atmosferik su buharının 0°C’den daha aşağı bir sıcaklıkta donması durumunda buz kristalleri oluşur ve buz kristalleri yere tek parça hâlinde düşer. Eğer bu tek parça hâlindeki buz kristalleri… Daha fazlasını oku »Kar

Nemrut Dağı

Adıyaman’a bağlı Kâhta ilçesinin kuzeydoğu kesiminde bulunan dağ. Yüksekliği 2206 m’dir. Çok yüksek olmayan bu dağın önemi, doruk kesimindeki tarihsel kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Dorukta Helenistik Dönem devletlerinden Kommagene (Komajen)’in kralı I. Antiokhos Epiphanes’in (Antiokos Epifanes, M.Ö. 62-32) mezarı ve mezarın çevresinde… Daha fazlasını oku »Nemrut Dağı

Ova

Çevresine göre alçakta bulunan ve genellikle alüvyonlarla örtülü geniş düzlük. Jeomorfolojik oluşum modellerine göre, ovalar, aşınma, alüvyon birikimi, körfezlerin dolması sonucu oluşmuş olabilirler. Yer açısından ovalar denize yakın yerlerde deltalar hâlinde ya da bazı büyük ırmakların yol açtığı aşındırmalar sonucunda… Daha fazlasını oku »Ova

Poyraz

Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Özellikle İstanbul ve çevresinde çok sık görülen bir rüzgâr türü olan poyraz, bu yörede yılda ortalama 130 gün esmektedir. Kış aylarında çok şiddetli olur. Bu mevsimde Türkiye üzerine Rusya ve Sibirya üzerindeki soğuk kutupsal havayı getirir.… Daha fazlasını oku »Poyraz

Sucul Ekosistemler

Deniz, göl ve akarsu gibi ortamların, içindeki canlılarla birlikte oluşturdukları sistem. Dünya üzerinde tatlı su ekosistemi, deniz ekosistemi, acı su ekosistemi gibi sucul ekosistemler vardır. Bununla birlikte bütün sulak alanlarda da değişik sucul ekosistemlerden örnekler vardır.

Hidrosfer (Su Küre)

Yeryüzü üzerindeki okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları su küreyi oluşturur. Yeryüzünün 3/4’ü sularla kaplıdır. Yeryüzünün üstündeki sular sürekli hareket hâlindedir. Güneş’in etkisiyle okyanuslardan, denizlerden ve göllerden sular buharlaşır. Buharlaşan sular atmosferin ilk tabakası olan troposferde birikerek bulutları… Daha fazlasını oku »Hidrosfer (Su Küre)

Su Erozyonu

Şiddetli yağmur ve eriyen kar sularının, arazi yüzeyinde eğim doğrultusunda akarken (yüzey akışı) aşındırmış oldukları materyali (toprak tanecikleri, organik madde,bitki besin maddeleri) taşıması ve başka yerlerde (göl, deniz, diğer araziler) biriktirmesi olayı su erozyonu olarak tanımlanır. Bir ortama yağan yağış… Daha fazlasını oku »Su Erozyonu

Step Ekosistemi

Tropik bölge dışındaki kurak ılıman bölgeler içinde, geniş alanlarda yayılış gösteren doğal çayırlıkların oluşturduğu ekosistemler. Bitkileri genellikle çok yıllık ve bir yıllık otlardır. İç Anadolu bölgesinde görülen stepler örnek olarak verilebilir.

Seyfe Gölü

152 200 hektarlık Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer alan göl. İç Anadolu Bölgesinde, Kırşehir ilinin kuzeydoğusunda yer alır. Adını batısındaki Seyfe Köyü’nden almıştır. 1990 yılında doğa koruma alanı olarak ilân edilmiştir. Göl alanı, ortalama 3400 hektardır. Gölün denizden yüksekliği… Daha fazlasını oku »Seyfe Gölü

Set Göller

Birçok göllerimizde vardır ki,önleri herhangi bir şekilde bir set ile kapanmış bulunan ve böylece çanak şekline girmiş olan eski çukurluklar içinde suların birikmesiyle o gibi yerlerde çeşitli büyüklükte göller oluşmuştur.Bunlara setleşme gölleri denir.Türkiye’de sayıları çok olan böyle göllerin oluşmasında set… Daha fazlasını oku »Set Göller