Gorgoda Nedir? Kimdir?

Coğrafi bilgiler
Self Fasiyesi

Su derinliği 10-100 m kadar olup normal tuzlulukta, iyi akıntı ve dolaşımlıdır. Normal derinliğin dalga tabanının altında kalmasına rağmen seyrek olarak oluşan şiddetli fırtınalar dip tortullarını etkiler. Ama, tortulları bitevi olarak gelişme gösterir. Bu kuşak, karbonatların veya şeyllerin oluşabildiği derin neritik tortullaşmasının tipik bölgesidir. Bu kuşak tortulları yedinci kuşakla benzeşirler. Ayrımları zor, bazen de mümkün […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Sel Yarıntısı Erozyonu

Sel yarıntılarının büyüklükleri, yağışın miktarına, şiddetine, sıklığına, toprağın derinliği ve erozyona olan direncine ve arazinin eğimine bağlıdır. Sel yarıntısı erozyonu ile araziler birkaç metre ile onlarca metre genişliğinde ve derinliğinde oyulabilmekte ve böylece önemli miktarda toprak ve arazi kaybı meydana gelmektedir. Oyuntu erozyonu, aynı zamanda araziyi küçük parçalara ayırarak tarımsal bütünlüğü bozmaktadır. Oyuntular derinleşip genişledikçe […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Sarıkum Gölü

Sinop Yarımadası’nın batı sahillerinde bulunan göl, küçük bir lâgündür ve Sinop ili sınırları içinde 785 hektarlık bir alana yayılmıştır. 1987 yılında doğa koruma alanı ilân edilen Sarıkum Gölü, güneyindeki Domuz Dağı’ndaki küçük dereler ve pınarlarla bes lenmektedir. Gölün derinliği 2 m’yi geçmemektedir. Tabanı sazlık, kamış ve dişbudak bitkileriyle kaplıdır. Gölde sazan ve kefal balıkları bulunur. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Sarı Irmak

Kuzey Çin’in en büyük ırmağı. Yaklaşık 4800 km uzunluyla Sarı Irmak, Yangzi Ciang’dan sora, ülkenin ikinci büyük ırmağıdır. Taşıdığı çok büyük miktarlardaki löslü alüvyonun ırmağa verdiği renkten ötürü Sarı Irmak adını alır. Yılda yaklaşık 1,6 milyar ton tortul taşıdığı sanılmaktadır. Bayan Kara sıradağlarında, yaklaşık 4500 m yükseklikten doğan Sarı Irmak, başlangıçta Tibet Plâtosunu güneydoğuya doğru […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Sao Tome Ve Principe Adaları

Resmi adı Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti’dir. Başkenti Sao Tome olan ülkenin nüfusu, 159 832 kişi (2000), yüz ölçümü 960 km2dir. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Ülkenin para birimi Dobra, resmi dili Portekizcedir. Halkı Hristiyanlık dinine mensuptur. Gine Körfezi’nde, Orta-Batı Afrika’nın 125 mil açıklarında yer alır. Doğuda Ekvator Ginesi ve Gabon komşularıdır. Kişi başına düşen ulusal […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Termessos

Antalya çevresindeki antik kentlerin en ilginçlerindendir. Toros Dağları üzerinde 1050 m. yükseklikte kurulmuş bir Pisidya kentidir. Termessos Ulusal Parkı içinde bulunması ve koruma altında tutulan çok sayıda bitki ve hayvan türü ile birarada bulunup eşine az rastlanır bir sentez oluşturması ayrı bir özelliğidir Termessos’un. Antalya-Burdur karayolunun 11. km.’sinden Korkuteli yönüne dönüldüğünde 14 km. sonra Termessos […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Tarsus Çayı

Çukurova’nın batı tarafından ve Tarsus şehri yakınından geçen önemli bir çaydır. Uzunluğu 106 km. dir. Kaynaklarını Torosların Bolkar dağlarından alan Tarsus çayı, yukarı kesiminde dağların dalgalı arazisinde akar, aşağılara indikçe dar ve derin vadiler içine sokulur, ovaya kadar böyle sürer. Tarsus çayının başlıca iki kolu Kadıncık deresi ve Cehennem deresidir. Kadıncık deresi, Torosların yüksek yerlerinden […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Tabaka (yüzey) Erozyonu

Tabaka erozyonu hafif ve /veya orta derecede eğimli ve infiltrasyon yeteneğini kaybetmiş arazilerde, yüzey akışları ile arazi yüzeyindeki ince toprak materyallerinin bir tabaka halinde daha aşağıda bulunan diğer arazilere, küçük dereciklere ve akarsulara taşınması olayıdır. Bu tarz erozyon, infiltrasyon düzeyi düşük arazilerde görülmektedir. Son derece yavaş seyreden bir erozyon türü olması nedeniyle kolayca farkedilemez. Bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uzaklaşan (Ayrılan) Levhalar

Birbirinden uzaklaşan levhalar, aralarına astenosferden gelen eriyik kayaçların sızdığı yarıklar oluşturur. Bu eriyik yüzeye çıktıkça katılaşır ve yerkabuğuna eklenir. Astenosfer’den gelen eriyik kuvvet uygulamaya ve böylece levhalar birbirinden ayrılmaya devam eder. Bu ayrılma genelde daha ince olan okyanus tabanında görülür ve Atlas Okyanusu ortasındaki sırt buna çok iyi bir örnektir. Bu ayrılma kıtada meydana gelirse […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uvala Ve Polyeler

Batı ve Orta Toroslarda eski akarsu yatakları ve senklinal eksenleri boyunca gelişmiş birkaç km genişlikte, birkaç 10 km uzunlukta geniş karstik çukurlar (polye ve uvalalar) görülmektedir. İçlerinde geniş tarımsal arazilerin bulunduğu polyeler dahilinde ve kenarlarında kırsal yerleşmeler ve kasabalar ve hatta şehirler yeralmaktadır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


« Önceki sayfaSonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021