Gobi Çölü

Gobi çölü,Orta Asya’da Moğolistan Halk Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzanan çöl bölgesidir. Gobi, Moğol dilinde “susuz yer” anlamına gelir. Toplam 1.300.000 knr’lik bir alanı kaplayan Gobi Çölü kuzeyde Altay Dağları, batıda Tanrı...