Tagged: Dağlar

Ilgaz Dağı (Milli Parkı)

Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz bölümünün iç kesimlerinde yer alan dağdır. Kastamonu Havzası ile Devrez vadisi arasında uzanır. Ilgaz Dağı’nın en yüksek dorukları, batıda bulunan Küçükhacet (Çatalılgaz) ile doğuda bulunan Büyükhacet (Hacetılgaz) dağlarıdır. Çatalılgaz dağı,...

Küre Dağları

Küre Dağları

Batı Karadeniz bölümünde üç sıra hâlinde uzanan Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya yakın ilk sırasını oluşturan dağlar. Küre Dağları orta yükseklikte dağlardan oluşur. Doğuda Kızılırmak Vadisi’nden başlayıp batıda Kocaçay Vadisi’ne kadar uzanır. Orman örtüsü açısından...

Köroğlu Dağları

Köroğlu Dağları

Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan sıradağlar. Kuzey Anadolu dağlarının batıdaki üç sırasından en içte olanıdır. Doğuda Osmancık’tan, batıda Bilecik yakınlarına kadar uzanır. Uzunluğu 400 km’dir. Köroğlu Dağları Kızılırmak’ın doğuya ve Sakarya Irmağı’nın...

Karacadağ

Karacadağ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan sönmüş bir yanardağdır. Karacadağ, Diyarbakır’ın güneybatısında yer alır. Diyarbakır Havzası ile Şanlı Urfa Plâtosunu birbirinden ayırır. En yüksek noktası Kollubaba doruğudur. Kollubaba doruğu 1957 m yüksekliğindedir. Doruğu koni biçiminde...

Munzur Dağları

Munzur Dağları

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir dağ dizisi. Batıda Karasu Irmağı’nın Kemaliye yakınında bulunan vadiden başlar, doğuda Pülümür çevresine kadar uzanır. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Karasu-Aras Dağları’nın batı kesimini oluşturur. Uzunluğu yaklaşık olarak 140...

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı

Adıyaman’a bağlı Kâhta ilçesinin kuzeydoğu kesiminde bulunan dağ. Yüksekliği 2206 m’dir. Çok yüksek olmayan bu dağın önemi, doruk kesimindeki tarihsel kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Dorukta Helenistik Dönem devletlerinden Kommagene (Komajen)’in kralı I. Antiokhos Epiphanes’in (Antiokos Epifanes,...

Sultan Dağları

Sultan Dağları

Akdeniz bölgesinin Göller Yöresi’nde bulunan sıradağlardır. Batı Toroslar’ın uzantısıdır. İç Anadolu bölgesi ile Göller Yöresi arasında doğal sınır oluşturur. Sultan dağlarının doğusunda Eber ve Akşehir gölleri, batısında Beyşehir Gölü vardır. Doğu etekleri dik biçimde...

Toros Dağları

Toros Dağları

Anadolu’nun güney, doğu ve güneydoğu kesimlerinde yer alan sıradağlardır. Toroslar, Alp-Himalaya sisteminin güney kesimini oluşturur. Toros Dağları batıda Rodos Adası-Pindos Dağları-Dinar Alpleri’yle Alp dağlarına, doğuda İran’da bulunan dağlar aracılığıyla Pamir Dağları’ndan Himalaya sıradağlarına bağlanır....

Ural Dağları

Ural Dağları

Kuzey ve güney doğrultusunda Karadeniz’den Ural Irmağı’na kadar hemen hemen 2000 km boyunca uzanır. Urallar olarak da bilinir. Doğu yamaçları Avrupa ve Asya arasındaki fiziki coğrafya sınırının bir bölümünü oluşturur. Ural Dağlarında büyük bakır,...

Ağrı Dağı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Aras dağları’nın doğu ucunda, Türkiye-İran sınırı yakınında, sönmüş bir yanardağ kütlesi olan Ağrı Dağı vardır. Bu dağ Ağrı ili içerisinde yer alır. Yüksekliği 5.137 metreye kadar ulaşır. Ağrı dağı iki bölümden...