Gorgoda Nedir? Kimdir?

Dağlar

Ilgaz Dağı (Milli Parkı)

Karadeniz bölgesinde, Batı Karadeniz bölümünün iç kesimlerinde yer alan dağdır. Kastamonu Havzası ile Devrez vadisi arasında uzanır. Ilgaz Dağı’nın en yüksek dorukları, batıda bulunan Küçükhacet (Çatalılgaz) ile doğuda bulunan Büyükhacet (Hacetılgaz) dağlarıdır. Çatalılgaz dağı, az parçalanmış, kütlesel görünümlü bir kabartıdan oluşur. Büyükhacet Dağı’ysa dar tabanlı bir koni biçimindedir. Ilgaz Dağı, gür doğal bitki örtüsüyle kaplıdır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Küre Dağları

Batı Karadeniz bölümünde üç sıra hâlinde uzanan Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya yakın ilk sırasını oluşturan dağlar. Küre Dağları orta yükseklikte dağlardan oluşur. Doğuda Kızılırmak Vadisi’nden başlayıp batıda Kocaçay Vadisi’ne kadar uzanır. Orman örtüsü açısından çok zengindir. Bu dağlar üzerinde kereste üretimi açısından büyük önem taşıyan Zindan ve Çangal ormanları bulunur. En çok görülen ağaçlar, meşe, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Köroğlu Dağları

Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan sıradağlar. Kuzey Anadolu dağlarının batıdaki üç sırasından en içte olanıdır. Doğuda Osmancık’tan, batıda Bilecik yakınlarına kadar uzanır. Uzunluğu 400 km’dir. Köroğlu Dağları Kızılırmak’ın doğuya ve Sakarya Irmağı’nın da batıya doğru bir yay çizmesine neden olmuştur. Köroğlu Dağları, İskilip’in kuzeyinde Kös dağı, Kızılcahamam’ın kuzeyinde Işık Dağı, Bolu’nun güneydoğusunda Aladağ […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Karacadağ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan sönmüş bir yanardağdır. Karacadağ, Diyarbakır’ın güneybatısında yer alır. Diyarbakır Havzası ile Şanlı Urfa Plâtosunu birbirinden ayırır. En yüksek noktası Kollubaba doruğudur. Kollubaba doruğu 1957 m yüksekliğindedir. Doruğu koni biçiminde olmadığından heybetli görünmez. Karacadağ’ın uzantıları Viranşehir’in kuzeyinde Takırtukur dağları adını alır. Dağ üzerinde seyrek meşe toplulukları vardır. Dağın Diyarbakır kesimi ince […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Munzur Dağları

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir dağ dizisi. Batıda Karasu Irmağı’nın Kemaliye yakınında bulunan vadiden başlar, doğuda Pülümür çevresine kadar uzanır. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Karasu-Aras Dağları’nın batı kesimini oluşturur. Uzunluğu yaklaşık olarak 140 km, genişliği de 25-30 km arasındadır. Munzur Dağları’nın kuzeyinde Erzincan Ovası, batıda Karasu Vadisi bulunur. Güneyinde dik yamaçlarla alçalan Ovacık çöküntüsü […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nemrut Dağı

Adıyaman’a bağlı Kâhta ilçesinin kuzeydoğu kesiminde bulunan dağ. Yüksekliği 2206 m’dir. Çok yüksek olmayan bu dağın önemi, doruk kesimindeki tarihsel kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Dorukta Helenistik Dönem devletlerinden Kommagene (Komajen)’in kralı I. Antiokhos Epiphanes’in (Antiokos Epifanes, M.Ö. 62-32) mezarı ve mezarın çevresinde dinsel anıtlar ve tanrı heykelleri bulunmaktadır. Bu heykellerin beşi günümüze kadar sağlam kalabilmiştir. Bunlar oturur […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sultan Dağları

Akdeniz bölgesinin Göller Yöresi’nde bulunan sıradağlardır. Batı Toroslar’ın uzantısıdır. İç Anadolu bölgesi ile Göller Yöresi arasında doğal sınır oluşturur. Sultan dağlarının doğusunda Eber ve Akşehir gölleri, batısında Beyşehir Gölü vardır. Doğu etekleri dik biçimde iner. Batı bölümünde bulunan çukur alanlara daha yumuşak biçimde iner. En yüksek noktaları, Hacıbaba Tepesi ile en kuzeyde olan Topraktepe’dir. Uzunluğu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Toros Dağları

Anadolu’nun güney, doğu ve güneydoğu kesimlerinde yer alan sıradağlardır. Toroslar, Alp-Himalaya sisteminin güney kesimini oluşturur. Toros Dağları batıda Rodos Adası-Pindos Dağları-Dinar Alpleri’yle Alp dağlarına, doğuda İran’da bulunan dağlar aracılığıyla Pamir Dağları’ndan Himalaya sıradağlarına bağlanır. Toros Dağları Anadolu’da iç ve dış sıralar olmak üzere ikiye ayrılır. Dış sıralar Amanos Dağları’yla başlar. Amanos Dağları Kıbrıs Dağları’nın uzantısıdır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ural Dağları

Kuzey ve güney doğrultusunda Karadeniz’den Ural Irmağı’na kadar hemen hemen 2000 km boyunca uzanır. Urallar olarak da bilinir. Doğu yamaçları Avrupa ve Asya arasındaki fiziki coğrafya sınırının bir bölümünü oluşturur. Ural Dağlarında büyük bakır, nikel, kromit, altın ve plâtin yataklarının yanı sıra, asbest, kil ve talk gibi metal olmayan minerallerde çıkarılır. Değerli taşlar arasında ametist, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ağrı Dağı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Aras dağları’nın doğu ucunda, Türkiye-İran sınırı yakınında, sönmüş bir yanardağ kütlesi olan Ağrı Dağı vardır. Bu dağ Ağrı ili içerisinde yer alır. Yüksekliği 5.137 metreye kadar ulaşır. Ağrı dağı iki bölümden oluşmaktadır. Kuzeyde Büyük Ağrı Dağı, güneyde ise 3.896 metre yükseklikteki Küçük Ağrı Dağı yer alır. Nuh tufanında adı geçen Ararat Dağının […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022