Denizler

Kuzey Buz Denizi

Avrupa kıt’asının kuzeybatı kıyıları arasında İngiltere’nin doğusunda yer alır. Güneyinde Dover Boğazı ve Manş Denizi ile Atlas Okyanusu’na, doğusunda da Skagerrak ve Kattegat Boğazları’yla Baltık Denizi’ne bağlanır. Kuzey Buz Denizi sığ bir denizdir. Bu durum gelgit olayının, özellikle İngiltere kıyılarında… Daha fazlasını oku »Kuzey Buz Denizi

Karayip Denizi

Antil Denizi olarak da bilinir. Büyük ve küçük Karayip adaları ve Orta ve Güney Amerika kıyılarıyla çevrilidir. Karayip adı, adalarda yaşayan Carib yerlilerinden gelir. Uzunluğu 2700 km, genişliği 1100 km’dir. En derin yeri Küba-Jamaika arasındadır. Denizi, Atlas Okyanusu’na bağlayan en… Daha fazlasını oku »Karayip Denizi

Karadeniz

Avrupa ve Asya kıt’aları arasında yer alan Karadeniz, doğuda ve kuzeyde Gürcistan, Rusya, Ukrayna , batıda Romanya ve Bulgaristan, güneyde de Türkiye’nin kuşattığı iç denizdir. Doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 1200 km’dir. Karadeniz batıdan doğuya doğru gidildikçe daralır. İstanbul Boğazı ile… Daha fazlasını oku »Karadeniz

Açık Deniz

  • Nedir?

Kıyıya paralel çizilen ve belli uzaklıktan geçen hattın yani karasularının sınırı dışındaki deniz. Devletler umumi hukuku terimidir. Varsayılan bu hat ile kara arasındaki mesafeye “Karasuları” denir. Kıta sahanlığı ise, karasularının dışında, 200 m derinliğe kadar uzanan deniz yatağına ve deniz… Daha fazlasını oku »Açık Deniz

Adriyatik (Adriya) Denizi

  • Nedir?

Akdenizin bir koludur. Batısında İtalya, doğusunda Arnavutluk ve Yugoslavya vardır. 850 km uzunluğunda ve yaklaşık olarak 150 km genişliği vardır. Adriyatik denizinin  batı kıyıları sığdır. Ancak doğu kesimi ise kayalıklarda doludur. Yugoslavya kıyılarında birçok kaya adalara rastlanır. Denizin sığ kısımlarında… Daha fazlasını oku »Adriyatik (Adriya) Denizi