Gorgoda Nedir? Kimdir?

Devletler
İlhanlı Devleti

Cengiz İmparatorluğu’nun parçalanması üzerine İran’da kurulan devlet. İlhanlı Devleti’nin kurucusu Cengiz Hanın torunu Hülâgü’dür. Hülâgü, 1258 yılında, Abbasi halifeliğine son vermiştir. İlhanlı Devleti en güçlü olduğu dönemde İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’ya egemen olmuştur. İlhanlılar hükümdarları Ahmet Teküdar zamanında İslâm dinini seçmeye başladılar. İlhanlı Devleti, 1335 yılında hükümdarları Bahadır Hanın ölümünden sonra zayıflamaya başladı. Devlet […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Trabzon Rum İmparatorluğu

Dördüncü Haçlı Seferleri sırasında İstanbul’un Lâtinler tarafından alınması üzerine buradan kaçan Komnenos ailesinin bugünkü Trabzon yöresinde kurduğu devlettir. 1204 yılında Aleksios Komnenos tarafından kurulmuştur. Karadeniz Ereğlisi’nden Batum’a kadar uzanan Karadeniz kıyılarını ele geçiren Aleksios, imparatorluğunu ilân ettikten sonra, Selçuklular Trabzon’u kuşattılar. Birçok bölgeyi ele geçirdiler. İmparator Aleksios esir alındı. Bunun üzerine 1214 yılında yapılan antlaşmada, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Tolunoğulları

Bağdat’taki Abbasi yönetiminden bağımsız olarak kurulan ve 868-905 tarihleri arasında Mısır ve Suriye’ye egemen olan ilk yerel hanedanlık. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Oğuz Türkleri’nden olan Tolun, Halife Mu’tasım döneminde, cesareti ve bilgisiyle ün yapmıştı. Abbasiler tarfından Mısır’a vali olarak atandı. Ahmet, Mısır’ı başarıyla yönetti ve güçlü bir ordu kurdu. Bağdat’taki yönetimle arası açılınca bağımsızlığını ilân etti […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021