Gorgoda Nedir? Kimdir?

Devletler

İlhanlı Devleti

Cengiz İmparatorluğu’nun parçalanması üzerine İran’da kurulan devlet. İlhanlı Devleti’nin kurucusu Cengiz Hanın torunu Hülâgü’dür. Hülâgü, 1258 yılında, Abbasi halifeliğine son vermiştir. İlhanlı Devleti en güçlü olduğu dönemde İran, Irak, Azerbaycan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Trabzon Rum İmparatorluğu

Dördüncü Haçlı Seferleri sırasında İstanbul’un Lâtinler tarafından alınması üzerine buradan kaçan Komnenos ailesinin bugünkü Trabzon yöresinde kurduğu devlettir. 1204 yılında Aleksios Komnenos tarafından kurulmuştur. Karadeniz Ereğlisi’nden Batum’a kadar uzanan Karadeniz […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Tolunoğulları

Bağdat’taki Abbasi yönetiminden bağımsız olarak kurulan ve 868-905 tarihleri arasında Mısır ve Suriye’ye egemen olan ilk yerel hanedanlık. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet’tir. Oğuz Türkleri’nden olan Tolun, Halife Mu’tasım döneminde, cesareti ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021