Tagged: Diksiyon

Diksiyonda Dil, Çene ve Dudaklar

Diksiyonda Dil, Çene ve Dudaklar

Sesin oluşumu son aşamada dil, çene ve dudakların devreye girmesiyle tamamlanır. Doğru ve güzel ses çıkarabilmek için, solunuma yardımcı olanlar da dâhil, ilgili bütün organların sağlıklı ve gereğine uygun çalışmaları önemlidir. Yeterince soluk alıp...

Diksiyonda ses kusurları

Ses Kusurları

Bu kusurların kaynağı, sağlık bozuklukları veya özellikle küçük yaşlarda edinilen hatalı davranışlar olabilir. Akciğerlerdeki, bronşlardaki, solunum ve ses yolundaki bazı rahatsızlıklar doğru ve güzel ses çıkarmamızı engelleyebilir. Ayrıca doğuştan getirilen ya da bir takım...

İyi Bir Konuşma Sesinin Özellikleri

İyi Bir Konuşma Sesinin Özellikleri

Solunum ve ses organlarında, doğuştan gelen ya da çeşitli nedenlerle sonradan ortaya çıkan bazı hastalıklar, eksiklikler yoksa aslında her ses, iyi bir konuşma sesi özelliği taşır veya doğru yönlendirmelerle bu özelliğe kavuşabilir. Şiddet, yükseklik,...

Ses ve sesin nitelikleri

Ses ve Sesin nitelikleri

İnsan kulağının duyabildiği titreşimlerin genel adı sestir. Ancak konuya diksiyon açısından baktığımızda, duyabildiğimiz her titreşimin ses olarak anlaşılmaması gerektiğini görürüz. Gürültü de bir sestir ama konuşma eyleminin içine girmez. Kast edilen, konuşmak amacıyla oluşturarak...

Konuşmak

Konuşma

İnsanoğlunun belki de en büyük buluşlarından birisinin konuşmayı öğrenmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede iletişim kurabilmeyi, duygu ve düşüncelerimizi başkalarına aktarıp onlarla paylaşabilmeyi başarabiliyoruz. Konuşmanın nasıl oluştuğunu, gelişim sürecini, bilim adamları çeşitli araştırmalarla ortaya koymuşlar....

Diyafram ile nefes alma nefes verme

Diksiyonda Diyafram

Diyafram Normal şartlar altında, insanlar neredeyse kusursuz denebilecek fiziksel özelliklerle doğarlar. Vücudumuzu oluşturan organlar eğer biz onları kötü kullanıp bozmazsak, hatasız birer biyolojik makine olarak uyum içinde çalışırlar. Soluk alıp-vermemizi sağlayan solunum sistemimiz de...

Ses telleri

Ses

Ses konuşmanın en önemli unsurlarının başında gelir. İyi bir ses elbette tanrı vergisidir.Bir spikerin veya sunucunun öncelikle radyo ve televizyonda konuşmaya uygun olan yanimikrofonik bir sese sahip olması gerekir. Bir spiker, herkesten farklı olarak...