Gorgoda Nedir? Kimdir?

Dini yapılar
İzmir Yalı Camii

Konak Meydanında, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, İzmir’in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, Mehmet Paşa kızı Ayşe Hanım tarafından 1755 yılında yaptırılmış, I.Dünya Savaşı’nda onarılmıştır. Dışı Kütahya çinileri ile kaplı olan cami 1964’de geçirdiği onarımdan sonra yalnız kapı ve pencere kenarlarında çiniler bırakılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisi tarzında tek kubbeli ve tek minareli şirin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


İznik Ayasofya Kilisesi

İki ana caddenin şehrin tam ortada kesiştiği yerde İznik’in en eski dini yapısı yer almaktadır. İsa’nın vasıflarından biri olan “Kutsal BilgeIik”e adanmış olan kilise, özellikle 787de gerçekleşen Vll. Ökümenik Konsil’in toplandığı mekan olarak tarihi bir önem taşır. Her ne kadar bu tarihten önce hiç bir kaynak kiliseden söz etmese de, merkezi konumu ve orijinal planı, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


KÂBE-İ MUAZZAMA

Yeryüzünde yapılan ilk mâbed. Müslümanların kıblesi. Arabistan’ın Mekke-i mükerreme şehrindeki Mescid-i Harâm’ın ortasında bulunan taştan yapılmış dört köşeli binâ. Beytullah, Beyt-ül-haram, Bekke, Beyt-ül-atîk, Hâtime, Basse, Kadîs, Nâzır, Karye-i K adîme adları ile de anılmıştır. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Allahü teâlâ, Kâbe’yi, o Beyt-i Harâm’ı insanlar için din işlerinde bir düzen ve dünyâda […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Külliye

Bir caminin çevresinde camiyle birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü. Osmanlı Devleti’nin birkaç şehrindeki istisnalar dışında, külliyeler İstanbul’a özgü yapılardır ve İstanbul’da hem şehircilik anlayışının hem de şehir yaşamının en önemli ögesi olmuşlardır. Özellikle büyük külliyeler, Bizans döneminde de şehrin en önemli kısımları olan alanlara yapılmış; kent bu külliyelerin çevresinde […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Katolik Kilisesi

Hristiyanlığın en yaygın kolunu oluşturan, en eski kilise topluluğu. Katolik Mezhebi olarak da bilinir. Hristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. İnançlarına göre, bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur. O aynı zamanda Hz. İsa’nın vekilidir. Petrus’tan sonra gelen papalar da Petrus’un vekili sayılırlar. Böylece Papa ruhani lider sıfatıyla Hz. İsa’nın yeryüzündeki temsilcisidir. 1870 […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Lala Mustafa Paşa Camii

Lüzinyanlar döneminde, 1298 – 1312 yılları arasında yapılmış olan yapı, tüm Akdeniz dünyasının en güzel Gotik yapılarındandır. Lüzinyan kralları, önce Lefkoşa’da St. Sophia Katedrali’nde Kıbrıs Kralı, sonra da Mağusa’da St. Nicholas Katedrali’nde Kudüs Kralı olarak taç giyerlerdi. 1571 yılında cami haline getirilene dek, bu törenler yapılagelmiştir. Katedralin Batı cephesi mimarisi Fransa’daki Reims Katedralinden etkilenmiştir. Gotik […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Mescit

Küçük cami. Arapça karşılığı secde edilen yer anlamına gelen mescit, minberi bulunmayan ve dolayısıyla hutbenin okunamadığı camidir. Cami-mescit ayrımı Türkiye’de olmakla birlikte, öteki Müslüman ülkelerde Mescid-i Aksa ya da Mescid-i Şah camileri adlandırmalarında olduğu gibi cami yerine kullanılmaktadır.

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Medrese

Dinsel derslerin okutulduğu eğitim kurumu ve bu okullarda okuyan öğrencilerin barınmaları için yapılmış vakıf odalarını da içeren yapının genel adı. Medreseler ilk olarak İslâmiyet öncesinde Yahudiler tarafından Medine’de kurulmuştur. Bu dönemde bu okullarda okuma öğretiliyordu. Mekke’de kurulan medreselerdeyse okumanın yanı sıra yazma da öğretilmeye başlanmıştır. On birinci yüzyıldan sonra gitgide önem kazanan medreseler, en parlak […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Süleymaniye Camii

1549-1557 yılları arasında, dünyanın en güçlü hükümdarı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle, Mimar Sinan tarafından İstanbul’un en muhteşem abidesi olmak üzere inşa edilmiş yapı. 1549’da temel kazısına başlanan caminin, kaya zemine ulaşma ve temel tutturma işi üç yıl sürdü. Üç yıl da temel hizasındaki inşaat için çalışıldı. Bundan sonra inşaata bir yıl ara verildi. Bu, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


St Barnabas Manastırı

Salamis şehrinin ana tapınağı olabileceğine inanılan bu yapının az bir kısmı günümüze dek gelebilmiştir. Agora’nın güney ucunda bulunan tapınağa, basamaklarla ulaşılmaktadır. Yapılan kazılarda ele geçen bir kitabede mabedin Augustus’un karısı Livia şerefine Zeus Olympios’a ithaf edilmiş olduğu belirtilmektedir. SALAMİS’TE doğmuş Yahudi bir ailenin oğlu olan, St. Barnabas, Kudüs’te eğitim gördükten sonra Kıbrıs’a döner ve Hıristiyanlığı […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Sonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021