Gorgoda Nedir? Kimdir?

Dinler
Zerdüşt

Bugün hâlâ yaşayan en eski dinlerden biri olan Zerdüşt dininin kurucusudur. Eski Farsça’ya yakın bir dil olan Avesta dilinde Zarathushtra adıyla anılır. İÖ 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın başlarında yaşayan Zerdüşt’ün yaşamına ilişkin kesin bilgi yoktur, ama Eski İran’ın Azerbaycan yakınlarındaki yaylalarında doğduğu sanılmaktadır. Büyük olasılıkla bir rahipti. Zerdüşt’e ilişkin efsanelerde, yeni dini kurması […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


İslamiyet

M.S. 7. yüzyılda Hz. Muhammed’in kurduğu din. Tek tanrılı büyük dinlerin sonuncusu olan İslâm dininin temel inanç ilkeleri; Allah’tan başka tanrı bulunmadığı ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğudur. İslâm inancının bireysel ve toplumsal yaşamı düzenleyen temel kurallarının kaynağı; Kur’an ile Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarından oluşan sünnettir. İslâmiyet’te, Kur’an ayetlerinin anlamlarının incelenip yorumlanmasına “tefsir”, sünnetin […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Hinduizm

Hindu halklarının son iki bin yıldan bu yana inanç ve görenek sistemi. Hindistan nüfusunun %80′i olan 600 milyon kişinin inandığı Hinduizm, bu ülkedeki en yaygın dindir. Hindistan’dan başka Nepal’de ve Endonezya’nın bir bölümünde de izlenmesi nedeniyle Hinduizm, Asya’nın en büyük dini niteliğindedir. Tarihte İndus Irmağı çevresinde gelişen uygarlığın, Hinduizm’e çok benzeyen bir din geliştirdiği bilinmektedir. […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Ortodoksluk

Doğu Hristiyan kiliselerince sürdürülen, Yunan ve Slavların çoğunun benimsediği mezhep. Ortodoks Kilisesi adıyla da bilinir. Yunanca’da Ortodoks “Doğru görüş, inanç ve doğru itiraf” anlamına gelir. Ortodoks Kilisesi’nin Katolik Kilisesi’nden 1054 yılında kesin olarak ayrılmasında, dini ve siyasi birtakım nedenler şöyle özetlenebilir: – Katolik Kilisesi’nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi. – Roma’nın itirazına […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Protestanlık

Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur (1529). Protestanlar akla büyük yer vererek, yerleşmiş kaideleri protesto ettikleri için bu adı almışlardı. Papazlara gereksinim duymaksızın İncil’i okuyabildikleri için, Protestanlığa “İncil Kilisesi” de denilmiştir; çünkü onlar İncil’i Hristiyanlık için […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Şinto Dini

Japonya’ya özgü dinsel inanç ve ibadet sistemi. Biçimsel bir inanç ya da felsefe sistemi olmaktan çok, toplumsal ilişkilerde ve günlük yaşamda etkili bir kurallar bütünüdür. Şinto adı Budacı Yasa’nın Japonya’da etkili olmaya başlamasından sonra ortaya çıkmış ve bu dinin Budacı Yasa’dan ayırt edilebilmesi için Kami Yolu adı kullanılmaya başlanmıştır. Şinto sisteminin temelini kamilerin doğasına ve […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Şamanizm

Kuzey Asya’da ve Orta Asya’daki Türkler arasında çok eski çağlardan beri süregelen, doğaya tapma, iyi ve kötü ruhlara inanma temeline dayanan ilkel din. Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Herhangi bir kurucusu ya da kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir. Şamanizmin köken olarak […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Taoculuk

Çin’de M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkan felsefi akım. Taoizm de denir. Tao; evrenin yolu, düzeni ve yasası anlamına gelir. Taoizm’in kurucusu Çinli filozof Lao-Tzu’dur. Taoizm, evrende bir düzen olduğunu ancak bu düzeni gerçeklerin değil, düşlerin oluşturduğunu savunur. Taoizm’e göre, tüm yaşadıklarımız bir rüya da olabilir. İnsan varlık hakkında karar verme gücüne sahip değildir ve kişi, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021