Gorgoda Nedir? Kimdir?

Dünya

Yaşamın İlk Yıllarında Canlılar

İlk zamanda hayat denizde büyük bir hızla çoğalıyordu. Burada değişik çağlardan hayvanlar gözüküyor, yumuşakçalar dipte Brakiopodlarla, Trilobitler’in yanında yaşıyorlar. Deniz hayatın yuvası olmaya devam ediyor. Canlı organizmalar denizde bol miktarda bulunurlar. Bazıları dibe kenetlenmiştir, bazdarın da (planktonları oluşturan mikroskobik yaratıklar gibi) su içinde yüzerler ya da suyu ileri doğru püskürterek, ustaca hareketlerle yer değiştirirler. Bağalı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , , , ,


Madenler, kayalar ve fosiller

Petroloji, taşları inceleyen bilimdir. Derinlerden gelmiş magmatik taşların, yavaşça yukarı çıkarılan (plütonik) veya birden püskürenleri (erüptif taşlar), erozyon sonucu toplanan maddelerin bileşiminden oluşan çökelti taşları ve diğer iki kategoride bulunan taşların değişime uğramasıyla ortaya çıkan başkalaşım taşlarıdır. Bu taşları oluşturan madenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kökenini ve bileşimini kristal bilimi ve mineraloji inceler. Paleontolojinin konusu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Karaların Oluşumu ve Yerkabuğu

Karaların oluşumu1961 yılında plakaların tektonik teorisi ortaya atılmıştı. Bu teoriye göre Dünya’nın yüzeyi bir düzine sert plakaya bölünmüştü (bunların altısı çok büyüktü); yer yüzeyinin derinliklerinden buz dağları gibi ortaya çıkmışlardı. 1924 yılında Wegener tarafından ortaya atılan bu teori değişik biçimlerde doğrulanmıştı. Önce, bugün okyanuslarla birbirlerinden ayrılan parçaların bileşimini, oluşumunu ve benzerliklerini tanımladılar (Örn: Afrika’da ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Dünyayı sorgulayan insanoğlu

Büyük keşifler, olağanüstü buluşlar ve yeni düşünceler çağı olan XV. yüzyıldan beri Dünya’nın yuvarlak olduğu ve Güneş’in etrafında döndüğü biliniyor. XVIII. yüzyıldan itibaren ciddi, akılcı çalışmalar başladı. İnsanlar o zamandan itibaren bulunduğu yerin şeklini değiştirmeye ve yönetmeye, kömür ve madenler elde etmek için kazılar yapmaya, enerji elde edebilmek için akarsuların yönlerini değiştirmeye başladılar. Ama bütün […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Dünya’nın Oluşumu

Ayaklarımızın altında nasıl esrarengiz bir dünya gizli? Jules Vernes’in hayalinde canlandırdığı “Arz’ın Merkezine Seyahat” bize hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir şey gibi görünüyor. Oysa, bu erişilmez dünya hakkında, dolaylı incelemeler yoluyla edindiğimiz bilgiler küçümsenemez. Astronomi bilimi bir yığın bilgi ortaya çıkartıyor. Sismoloji depremler ya da yapay patlamalar sonucu meydana gelen titreşimlerin yayılma şeklini inceliyor. Jeokimya, radyoaktif […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Atmosfer

Dünya atmosferi gazdan oluşur, hassas ve karmaşık bir dengeye sahiptir. Eğer atmosfer olmasaydı, nefes alınacak hava olmaz; bulutlar olmaz, bulut olmayınca yağmur yağmaz, su dönüşümü olmazdı. Atmosfer olmasa hayat olmazdı! Atmosfer aynı zamanda bizi evrenden gelebilecek saldırılardan koruyacak kalkandır, bizi Güneş’in cehennem sıcağından, öldürücü ışınlardan korur. Mesela, morötesi ışınlar atmosferin tabakaları tarafından emilirlerken, Güneş’in gözle […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Egzosfer

Atmosferin en dış katmanı. Dış küre olarak da bilinir. Egzosfer, 500 km yüksekte başlar ve magnetosferi de içine alarak 10 000 km kadar uzanır. Bu katmandaki molekül yoğunluğu düşüktür. Bu yüzden, moleküllerin çarpışma olasılığı oldukça düşüktür. En çok hidrojen ve helyum elementleri bulunur. Yapay uydu yörüngelerinin sayıca en fazla olduğu katmandır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022