İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Edebiyat”

Yergi

Zaman zaman insanlarda ya da toplumlarda bazı çarpık, gülünç durumlarla karşılaşırız. İşte yazarların ve şairlerin bu durumları alaycı bir dille anlatan, yeren yapıtlarına yergi ya…

Yidiş Edebiyatı

Yidiş, İbranice ve Aramca Yahudiler’in üç temel yazı dilini oluşturur. Eşkanazi ya da Aşkenazi dili olarak da bilinen Yidiş 19. yüzyılda Yahudiler’in yerleştiği birçok yere…

Zamir (Adıl)

Cümlede isimlerin (ad) yerine kullanılan, kişi, soru, gösterme ve belgisizlik kavramları taşıyan sözcüklere “zamir” ya da yeni terimiyle “adıl” denir. Zamirler cümle içinde öbür isim…

Değişmece

Sözcüğün gerçek anlamı dışında bir başka anlamda kullanılmasıdır. Mecaz sözcüğüyle eş anlamlıdır. Değişmece her dilde olan bir dil özelliğidir. Sözcükleri değişmece anlamlarıyla kullanmak, yazıya renk…

Kaside (Edebiyat)

Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 bölümden…

Özetleme

Bir konuşmanın ya da yazının, ayrıntılardan arındırılıp öz kısmının kısaca ifade edilmesi. Özetleme; yararlıyla yararsızı, önemliyle önemsizi, öz ile ayrıntıyı, ilgiliyle ilgisizi ayırt edebilme becerisi…

Teneke

Yaşar Kemal’in 1955’te yayımlanan kısa romanıdır. Romandaki olaylar Çukurova’nın bir ilçesinde geçer. Üç aydır kaymakamsız kalmış ilçede çeltik ekme zamanı gelmiştir. Çeltik ağalarının kirli işlerine…

Ezop

Ezop fabl denen öyküleriyle ünlüdür. Anlattığı öyküler yaşama ilişkin bir öğüt ya da ders verir. Kahramanları ise hayvanlardır. Ezop’un öykülerinde hayvanlar konuşur ve tıpkı insanlar gibi…

Efsane

Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir. Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir. Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere…

Alegori

Alegori genelde bir edebiyat terimidir. Düyazı ya da şiir olarak yazılmış iki farklı anlamı olan uzun öykülere alegori denir. Bir alegoride doğrudan doğruya öyküden çıkarılan…