Gorgoda Nedir? Kimdir?

Edebiyat

Yergi

Zaman zaman insanlarda ya da toplumlarda bazı çarpık, gülünç durumlarla karşılaşırız. İşte yazarların ve şairlerin bu durumları alaycı bir dille anlatan, yeren yapıtlarına yergi ya da hiciv adı verilmektedir. Yergi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Yidiş Edebiyatı

Yidiş, İbranice ve Aramca Yahudiler’in üç temel yazı dilini oluşturur. Eşkanazi ya da Aşkenazi dili olarak da bilinen Yidiş 19. yüzyılda Yahudiler’in yerleştiği birçok yere yayılarak dünyanın en yaygın dillerinden […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Zamir (Adıl)

Cümlede isimlerin (ad) yerine kullanılan, kişi, soru, gösterme ve belgisizlik kavramları taşıyan sözcüklere “zamir” ya da yeni terimiyle “adıl” denir. Zamirler cümle içinde öbür isim soylu sözcükler gibi özne, tümleç […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Değişmece

Sözcüğün gerçek anlamı dışında bir başka anlamda kullanılmasıdır. Mecaz sözcüğüyle eş anlamlıdır. Değişmece her dilde olan bir dil özelliğidir. Sözcükleri değişmece anlamlarıyla kullanmak, yazıya renk ve anlam zenginliği katar. Ancak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kaside (Edebiyat)

Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 bölümden oluşur: Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Özetleme

Bir konuşmanın ya da yazının, ayrıntılardan arındırılıp öz kısmının kısaca ifade edilmesi. Özetleme; yararlıyla yararsızı, önemliyle önemsizi, öz ile ayrıntıyı, ilgiliyle ilgisizi ayırt edebilme becerisi kazanmak açısından son derece önemli […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Teneke

Yaşar Kemal’in 1955’te yayımlanan kısa romanıdır. Romandaki olaylar Çukurova’nın bir ilçesinde geçer. Üç aydır kaymakamsız kalmış ilçede çeltik ekme zamanı gelmiştir. Çeltik ağalarının kirli işlerine bulaşmak istemeyen Kâtip Resul Efendi, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Ezop

Ezop fabl denen öyküleriyle ünlüdür. Anlattığı öyküler yaşama ilişkin bir öğüt ya da ders verir. Kahramanları ise hayvanlardır. Ezop’un öykülerinde hayvanlar konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Öyküden çıkarılacak ders, sonunda […]

Kategorisi: Kimdir?
Yazı etiketi: , ,


Efsane

Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir. Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir. Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Alegori

Alegori genelde bir edebiyat terimidir. Düyazı ya da şiir olarak yazılmış iki farklı anlamı olan uzun öykülere alegori denir. Bir alegoride doğrudan doğruya öyküden çıkarılan ilk ve açık anlamdan başka […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021