Edebiyat

Yergi

  • Nedir?

Zaman zaman insanlarda ya da toplumlarda bazı çarpık, gülünç durumlarla karşılaşırız. İşte yazarların ve şairlerin bu durumları alaycı bir dille anlatan, yeren yapıtlarına yergi ya da hiciv adı verilmektedir. Yergi amacıyla daha çok şiirden yararlanılmıştır. Bugünkü edebiyatımızda yergi adıyla anılan… Daha fazlasını oku »Yergi

Yidiş Edebiyatı

  • Nedir?

Yidiş, İbranice ve Aramca Yahudiler’in üç temel yazı dilini oluşturur. Eşkanazi ya da Aşkenazi dili olarak da bilinen Yidiş 19. yüzyılda Yahudiler’in yerleştiği birçok yere yayılarak dünyanın en yaygın dillerinden biri olmuştur. Aşkenazi, Haçlı Seferleri nedeniyle Polonya, Litvanya, Rusya gibi… Daha fazlasını oku »Yidiş Edebiyatı

Zamir (Adıl)

  • Nedir?

Cümlede isimlerin (ad) yerine kullanılan, kişi, soru, gösterme ve belgisizlik kavramları taşıyan sözcüklere “zamir” ya da yeni terimiyle “adıl” denir. Zamirler cümle içinde öbür isim soylu sözcükler gibi özne, tümleç ve yüklem olarak yer alabilir: “Ben geldim”; “Seni maçta gördük”;… Daha fazlasını oku »Zamir (Adıl)

Değişmece

  • Nedir?

Sözcüğün gerçek anlamı dışında bir başka anlamda kullanılmasıdır. Mecaz sözcüğüyle eş anlamlıdır. Değişmece her dilde olan bir dil özelliğidir. Sözcükleri değişmece anlamlarıyla kullanmak, yazıya renk ve anlam zenginliği katar. Ancak değişmece anlamları kullanırken özen gösterilmeli, söylenmek istenenden farklı anlamlara gelebilecek… Daha fazlasını oku »Değişmece

Kaside (Edebiyat)

Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 bölümden oluşur: Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. Bu ilk bölüme, aşıkane duygular yer alıyorsa “nesib”, bahar, doğa,… Daha fazlasını oku »Kaside (Edebiyat)

Özetleme

Bir konuşmanın ya da yazının, ayrıntılardan arındırılıp öz kısmının kısaca ifade edilmesi. Özetleme; yararlıyla yararsızı, önemliyle önemsizi, öz ile ayrıntıyı, ilgiliyle ilgisizi ayırt edebilme becerisi kazanmak açısından son derece önemli bir çalışmadır. Özetleme, konuşmanın ya da yazının tümünü kapsayan bilinçli… Daha fazlasını oku »Özetleme

Teneke

Yaşar Kemal’in 1955’te yayımlanan kısa romanıdır. Romandaki olaylar Çukurova’nın bir ilçesinde geçer. Üç aydır kaymakamsız kalmış ilçede çeltik ekme zamanı gelmiştir. Çeltik ağalarının kirli işlerine bulaşmak istemeyen Kâtip Resul Efendi, çeltik ruhsatı almak için yapılacak başvuruları kaymakam yokluğunda kabul etmek… Daha fazlasını oku »Teneke

Ezop

Ezop fabl denen öyküleriyle ünlüdür. Anlattığı öyküler yaşama ilişkin bir öğüt ya da ders verir. Kahramanları ise hayvanlardır. Ezop’un öykülerinde hayvanlar konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. Öyküden çıkarılacak ders, sonunda okura öğüt biçiminde verilir. Ezop’un en ünlü öykülerinden biri ”Karınca… Daha fazlasını oku »Ezop

Efsane

  • Nedir?

Yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülere efsane denir. Efsanede anlatılan olaylar bazen hayali olabilir. Ama efsaneler çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir. Eski Yunanlı şair Homeros İlyada ve… Daha fazlasını oku »Efsane

Alegori

  • Nedir?

Alegori genelde bir edebiyat terimidir. Düyazı ya da şiir olarak yazılmış iki farklı anlamı olan uzun öykülere alegori denir. Bir alegoride doğrudan doğruya öyküden çıkarılan ilk ve açık anlamdan başka okurun sezerek ya da yorumlayarak bulabileceği gizli bir anlam vardır.… Daha fazlasını oku »Alegori