Gorgoda Nedir? Kimdir?

Ekonomi terimleri
Damping

Bir malı dış pazarda iç pazardan daha ucuza satmak anlamındaki ekonomik terim. Günlük kullanımda bir malı piyasa fiyatından daha ucuza satmak anlamına gelir. Damping, genellikle bir pazarı ele geçirmek ya da stokta biriken malları elden çıkarmak amacıyla yapılır. Bir ülkenin üreticisi dış satım mallarını bir başka ülkenin alıcısına yerlisinden daha ucuza önerebilir. Bu tip durumlarda […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Konsolidasyon

Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını ifade eder.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Katma Değer Vergisi

Bir malın değerinin belirli bir yüzdesi kadar fiyata eklenen vergi. Bu yüzde, malın üretimi ve dolaşımı sırasında oluşan katma değerlere göre hesaplanır. İlk kez 1953’te ABD’nin Michigan eyaletinde uygulanmıştır. Avrupa’daysa ilk kez 1954 yılında Fransa’da uygulanmıştır. Türkiye’de 1970’li yıllarda başlayan KDV uygulama araştırma ve tartışmaları yaklaşık on beş yıl sürmüş ve sonunda 1 Ocak 1985’te […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Katılma İntifa Senedi

Nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma ve yeni pay alma gibi haklar sağlayan bir kıymetli evraktır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Lot

Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir. İ.M.K.B. (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Hisse Senetleri Piyasası’nda, 1 lot. 1 lot 1 adet hisse senedi veya 1 YTL nominal değerli hisse senedini ifade eder.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Munzam Teminat

Üçer aylık dönemlerde, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek birden fazla günde Borsaca geçerli kabul edilmeyen şekilde savunmalı olarak temerrüde düşen üyelerin, toplam temerrüt matrahının % 10’u oransal teminat veya ortalama teminatı aştığı takdirde ödenen aradaki farka munzam teminat denir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Özel Sektör Tahvilleri

Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir ve sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilir. Kupon ödemeleri yılda 1,2 ya da 4 defa olabilir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Opsiyon Sözleşmesi

Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde alma veya satma hakkıdır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Piyasa Yapıcı

Piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlarında likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasını sağlamak için kendi nam ve hesabınaçift taraflı kotasyon vermekle yükümlü olan aracı kuruluştur.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Piyasa

İtalyanca ‘piazza’ kelimesinden dilimize geçmiştir. Genel anlamda mal veya hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın almak isteyenlerin taleplerinin karşılaşmasını ve fiyatların oluşumunu ifade eder. Arz ve taelbin karşılaşması çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Farsça ‘bazar’ kökeninden gelen pazar terimi de piyasa anlamına gelir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021