Tagged: El sanatları

Vitray

Vitray

Renkli cam parçalarının kurşun şeritlerle birleştirilmesinden oluşan dekoratif pencerelere ve süsleyici yüzeylere denir. Başlangıcı çok eski tarihlere dayanır. Günümüzden 5.000 yıl önce Eski Mısırlılar cam boncuklan birleştirerek çeşitli takılar yaparlardı. Renkli camın pencerelerde ilk...

Nakışcı

Nakışçı

Nakışçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, elde ya da makinede, desen ve nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Nakışçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,...

Kündekari

Künde; kurnazlık, yakalamak anlamına gelmektedir. Kari; İşlenmiş yapılmış manasına gelir. Buradan yola çıktığımızdan çok zarif işlenmiş küçük ağaç parçalarının birbirine geçme tekniği ile birbirini kavrayan parçalardan oluşan bezemelere denir. Mobilya yapımında en zor teknik...