Gorgoda Nedir? Kimdir?

Elementler
Demir

Atom numarası 26 olan element. Periyodik cetvelin VIIB grubunda yer alır. Demir, evrende çok bol bulunan bir elementtir. Gümüşümsü ve parlak renkli metal, önemli manyetik özellikler taşır. Demir genellikle saf metal olarak değil, alaşım olarak kullanılır. Çünkü saf demir oldukça tepkendir ve özellikle nemli havada hızla paslanır. Bitki ve hayvan yaşamında önemli bir bileşendir. Hemoglobin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kurşun ve Kurşun Madeni

Atom numarası 82 olan element. Periyodik cetvelin IVA grubunda yer alır. Simgesi Pb’dir. Tarih öncesinden beri bilinir. Simyacılar kurşunun bilinen en eski metal olduğunu düşünürlerdi. Erime sıcaklığı 327,5 derece ve kaynama sıcaklığı da 1740 derece olan kurşun yumuşak, dövülebilir, tel hâline getirilebilir ve elektrik iletkenliği düşük bir metaldir. Aşınmaya karşı çok dirençli olan metal, havayla […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kükürt Oksit

Kükürdün oksijenle oluşturduğu türlü bileşkelerin ortak adı. Bu bileşkelerden en önemlileri kükürt dioksit ve kükürt trioksittir. Kükürt dioksit (SO2) yanıcı olmayan renksiz bir gazdır. Yarılanma ömrü 24 saat olup atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulmaktadır. Kükürt oksitlerin çoğu, sabit kaynaklarda fosil yakıtların yanması sonucunda meydana gelir. Fosil yakıtlar (petrol, kömür vb.) %0,5 ilâ %6 arasında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kükürt

Atom numarası 16 ve simgesi de S olan element. Periyodik cetvelin VI A grubunda yer alır. Sülfür olarak da bilinir. Uçuk sarı renkli, kokusuz ve kırılgan bir element olan kükürt; gök taşları, yanardağlar ve sıcak su kaynaklarında bulunur. Doğal gaz ve ham petrolden açığa çıkar. Kükürt yaşam için gerekli bir elementtir. Öte yandan son derece […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kripton

Atom numarası 36 olan element. Periyodik cetvelin VIII A grubunda yer alır. Simgesi Kr’dir. Dünya ve Mars atmosferi az miktarda kripton içerir. Nadir gazlardan biridir. Kripton molekülleri tek atomludur. Normal koşullarda kripton, renksiz, kokusuz ve çok pahalı bir gazdır. Kripton ticari olarak, sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla çok az miktarda elde edilir. Havadan yaklaşık üç kat […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Karbon (C)

Kimyasal simgesi C olan ve periyodik cetvelin ametaller bölümünde yer alan kimyasal element. Doğada çok geniş bir dağılımı olan karbon, Güneş’te, diğer yıldızlarda, kuyruklu yıldızlarda ve çoğu gezegenin atmosferinde bol miktarda bulunur. Örneğin; Mars atmosferi %96 oranında CO2 içerir. Karbon, amorf, grafit ve elmas olmak üzere, doğada üç biçimde bulunur. Grafit çok yumuşakken elmas en […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Lityum

(Li), periyodik cetvelin IA grubunda yer alan kimyasal element. Lityum, Yunanca “taş” anlamındaki “lithos” sözcüğünden adını alır. Çünkü, örneğin diğer IA grubu elementlerinden sodyum ve potasyumun kaynağı bitkilerken lityum elementi bir mineral kaynağında keşfedilmiştir. Oldukça tepken olduğundan doğada serbest hâlde bulunmayan lityumun elde edildiği yataklar hemen hemen dünyanın her yerinde mevcuttur. Bunların dışında deniz suyundan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Lantanitler

Periyodik cetvelde özel bir yeri olan bir dizi metalik elemente verilen ad. Lântan (atom numarası 57) her zaman dizinin ilk elementi olarak görülmese de, bu elementlere Lântanitler adı verilir. Bu dizi atom numarası 58 ile 71 arasındaki 14 elementi içerir. Bu elementler; seryum, praseodim, neodim, prometyum, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, telyum, iterbiyum, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021