Gorgoda Nedir? Kimdir?

Emprenye yöntemleri
Cellon Yöntemi

Bu yöntemde emprenye tuzu likit gazlarda eritilir ve ağaç malzeme emprenye edildikten sonra gaz kısmı buharlaşarak geri alınır. Tuz kısmı da ağaç malzeme içersinde kalır. Ağaç malzeme doğal görünümü hiç kaybetmez ve her türlü yüzey işlemi yapılması mümkündür. Bu amaçla en çok, sıvı petrol gazı, izopropil eter ve pentaklorfenol karışımından ibaret bir emprenye maddesi yapılır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Dolu Hücre Yöntemleri

Bu yöntemlerde temel prensip esnasında ağaç malzemenin emprenye  edilen zonu içerisine  alabileceği en yüksek  miktarda emprenye   maddelerinin yerleştirilmesidir. Böylece emprenye edilen zon ile dolmaktadır. Bu metod ilk defa 1831 yılında Fransız BREANT tarafından ortaya çıkarılmış ve   patenti alınmıştır. Daha sonraları  1838 yılında  çinko klorür çözeltisi kullanarak  W. BURNETT ve kreozo  kullanmak suretiyle J. BETHELL tarafından […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Boş Hücre Metodları

Fazla kreozot harcayan dolu hücre metodu ile yapılan uygulamanın maliyeti yüksek olduğundan , daha ekonomik , devamlı olarak yeter derecede koruma sağlayacak metodlar araştırılması yoluna gidiliş ve boş hücre metodları bulunmuştur. Boş hücre metodlarından en önemlileri Rüping metodu ile Lawry metodu’dur. Hem Ruping, hem de Lowry metodlarında uygulama, ön vakum işlemi dışında ,dolu hücre metoduna […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kobra Metodu

Bu metod 1920 yılında BURGHART tarafından tavsiye edilmiş ve 1921 yılında Almanya ‘da geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Telefon , Telgraf ve elektrik direklerinde çürüme tehlikesinin fazla olduğu 1 metrelik kısma uygulanmaktadır. Alet bir kızak tertibatı üzerinde hareket eden ve manivela kolu olan uçunda yassı (kobra yılanının diline benzeyen ) bir iğne bulunan küçük bir emprenye […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Oyma Delik Metodu

Bu metodda ağaç malzemede belirli aralıklara liflere dik ve meyille yönde burgu ile 15-25 mm çapında ve ağaç malzeme derinliğinin yaklaşık 3 / 4 ‘ü uzunlukta delikler açılır. Açılan bu delikler içerisine toz, sıvı ve bulamaç halinde veya kalem şeklinde emprenye maddeleri konarak ağızları ağaç veya mantar bir tıkaç ile kapatılır. Emprenye maddelerinin yayılması rutubet […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Bandaj Metodu

Bu metod ilk defa Almanya’da 1927 yılında kullanılmıştır. Özellikle her türlü ağaç  tel direklerinin toprak yüzeyinden 30 cm yukarıda (hava zonu)  ve 30 cm. aşağıda (toprakzonu) olmak üzere 60 cm. lik bir kısmı çevreleyen hazır bandajlar sarılır. Bu bandajların altındaki kısım yağmur sularının etkisi ile ıslanarak içinde emprenye maddesinin ağaç direği difüzyonu  ile koruma sağlanmaktadır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Osmoz Metodu

Bir başka difüzyon metodu , tel veya çit direklerine fırça  ile bulamaç haldeki koruma  maddesinin sürülmesi şeklinde uygulanmaktadır. Osmoz metodu olarak bilinen bu metodda tel direklerin kabukları yeni  soyulan  direklere fırça ile sürülmekte ve direkler sıkı bir şekilde istiflenerek su geçirmeyen örtü malzemesi ile iyi bir şekilde sarılmaktadır. Difüzyon olayının gerçekleşmesi için yaklaşık 1 ay […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Difüzyon Metodu

Difüzyon adı altında birbiri ile temas  halinde bulunan çeşitli maddelerde moleküllerin kendiliklerinden birbiri  içerisine karışması , yayılması olayı anlaşılmaktadır. Buna göre bu metodla  empreyede taze haldeki ağaç yoğun haldeki suda eritilmiş tuzlarlar muamele edilir. Genel olarak  konsantrasyonu yüksek olan sıvı içerisindeki emprenye maddesi   difüzyon yolu ile konsantrosyonu düşük olan sıvı arasında geçirgen bir zar bulunduğu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Diakyanize Yönetimi

Esas kyanize metodunda civa klorürün  odun lifleri tarafından tutulması ve ancak birkaç mm. derine  nüfuz etmesi metodun etkinliğini azaltmaktadır. Bu nedenle ağaç malzeme emprenye işleminden önce 4-5 saat  80oC – 100oC  de ısı derecesinde su buharı ile kurutulup genişlemesi sağlandıktan sonra 150  oC de kurutulmaktadır. Bu sıcaklıktan zarar gördüğü gibi, ayrıca bu  sıcaklık için  ek […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Karışık Kyanize Metodu

Bu metod  1. Dünya Savaşında ortaya çıkan civa klorürün temini güçlüğü ve pahalılığı nedeniyle civadan tasarruf amacıyla ortaya çıkmıştır. Başlangıçta % 0.2 civa  klorür ve  %0.8  sodyum flörür kullanılmış ve 1 m 3 te 0.33 kg. kuru civa klorür ile 0.73 kg. kuru sodyum florür alımına karşılık yeterli korumayı sağlayamamıştır. Daha sonra  %0.66 civa klorür  […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021