Gorgoda Nedir? Kimdir?

Esmaül Hüsna

Afüvv (El-Afüvv)

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Afvı çok olan, günâhlardan, hatâ ve kusurlardan dolayı cezâlandırmayan, günahları affedip amel defterinden silen. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Siz bir hayrı, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Âhir (El-Âhiru)

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâtın (varlıkların) yok olmasından sonra, bâkî olan (varlığı devâm eden) yalnız kendisi kalan, hiç yok olmayan. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: O […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Bâis

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Öldükten sonra, kabirlerinde çürümüş ve dağılmış olan cesedleri diriltip mahşere, (arasât meydanına) sevkeden, gönderen. Kim uyumazdan önce elini göğsüne koyar ve yüz kerre el-Bâisü […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Bâkî

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Devamlı, ebedî, sonsuz. Varlığının sonu olmayan. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: (Ancak) celâl ve ikrâm sâhibi olan Rabbinin zâtı bâkîdir. (Rahmân sûresi: […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Bârî

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattıklarını farklı şekiller ve özelliklerle birbirinden ayıran. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Allahü teâlâ Bârî’dir. (Haşr sûresi: 24) […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021