Fizik

Yıl

Dünya’nın Güneş’in çevresindeki her dolanımı 365 günden biraz daha uzun bir zaman alır ve bu zaman uzunluğuna yıl denir. Ama kesin uzunluk bu zamanın nasıl ölçüldüğüne bağlıdır ve bu nedenle birkaç farklı yıl türü vardır. Yıldız yılı, Güneş’in gökyüzünün belirli bir bölgesinden… Daha fazlasını oku »Yıl

Damıtma

  • Nedir?

Genellikle sıvı maddelerin önce buharlaştırılması ve sonra da soğutularak yoğunlaştırılmasına verilen genel ad. İskenderiye Okulu tarafından bulunan ve simyayla uğraşanların sıkça başvurduğu bu yöntemde kullanılan en önemli araç imbiktir. Damıtma yöntemi uçucu sıvıların, uçucu olmayan katılardan ya da daha az… Daha fazlasını oku »Damıtma

Dalton Atom Modeli

  • Nedir?

Modern atom kuramının doğduğu atom modeli. Bu model kurucusu John Dalton’un adıyla anılır. Dalton’un atoma ilişkin yaklaşımı 1808’de yayımlandı. Dalton, bir elementin bütün atomlarının tümüyle aynı büyüklükte ve ağırlıkta olduğunun ve başka hiçbir elementin atomlarına da benzemediğinin kanıtlarını ortaya koydu.… Daha fazlasını oku »Dalton Atom Modeli

Dalga (Manyetik)

  • Nedir?

Kendini zaman ve uzam bakımından düzenli olarak yineleyen ve belli bir doğrultuda hızla ilerleyen salınım dizisine fizik, coğrafya gibi bilim dallarında verilen ad. Oluştuğu ortamın özelliğine bağlı bir hızla ilerleyen dalga, geometrik düzlem açısından dalga boyu (iki dalga çukuru ya… Daha fazlasını oku »Dalga (Manyetik)

Enerji

  • Nedir?

Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce “enerji” denir. Akan suda, hareket eden bir cisimde, bir makinede ya da insanda her an bir iş meydana getirme gücü olduğuna göre, bunlarda enerji var demektir. Hareket gibi enerji de Fizik… Daha fazlasını oku »Enerji

Elektriklenme

  • Nedir?

Cisimler arasındaki durgun elektrik aktarımına verilen ad. Bazı cisimlerin birbirine sürtünerek elektrik yükü kazanması olayına sürtünme yoluyla elektriklenme denir. Elektrik yüklü bir cisim, elektriklenmemiş başka bir cisme dokundurulursa, elektrik yüklü olmayan cisim, elektrik yüklenir ve elektrik yüklü cisimlerin sahip olduğu… Daha fazlasını oku »Elektriklenme

Eğik Düzlem (Fizik)

  • Nedir?

Bir tür basit makine. Bir cismi yerden belli bir yüksekliğe daha az kuvvet harcayarak çıkarmak için kullanılır. Bir arabayı doğrudan on santimetre yukarı kaldırmak güçtür; ancak arabayı yukarı çıkarmak için bir rampayı, yani eğik düzlemi kullanarak arabayı tırmandırmak daha kolaydır.… Daha fazlasını oku »Eğik Düzlem (Fizik)

Frekans (Fizik)

  • Nedir?

Fizikte, sabit bir noktadan birim zamanda geçen dalga sayısı ya da periyodik hareket yapan cismin birim zamanda yaptığı salınım sayısı. Periyodik hareket yapan cisim hareketine başladığı noktaya dönmesiyle bir salınımını (periyodunu) tamamlamış olur.

Kütle

Kütle, madde miktarının değişmeyen (yer çekiminden bağımsız) ölçüsüdür. Madde miktarı yer çekimi ortamında eşit kollu teraziyle ölçülür. Terazinin bir kefesine ölçülecek madde, öteki kefesine de birim kütleler konur ve ölçüm yapılır. Kütle birimi olarak kilogram (kg) kullanılır. Kilogramın binde birine… Daha fazlasını oku »Kütle

Küresel Kümeler

Küresel kümeler, yaklaşık 100 ışık yılı çapında bir alana sıkışmış 100 000 ile 10 milyon arasında yıldızdan oluşan topluluklara verilen ad.Küresel kümeler, içine sıkıştıkları hacmi göz önüne alırsak, son derece yoğun yapılardır. Kendi gökadamız Samanyolu’nda, bu görkemli yıldız topluluklarından yaklaşık… Daha fazlasını oku »Küresel Kümeler