Fizik

Küresel Aynalar

Yansıtıcı yüzeyi yarım küre şeklinde olan ayna. Küresel aynalar çukur ve tümsek aynalar olmak üzere ikiye ayrılır. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağının iç yüzüyse, bu tip aynalar çukurdur. Tümsek aynalardaysa küre kapağının dış yüzeyi yansıtıcıdır. Küresel aynaların çember yayı şeklindeki parçası… Daha fazlasını oku »Küresel Aynalar

Katılarda Basınç

Katı cisimler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye basınç yaparlar. Taban alanı S, ağırlığı G olan katı bir cisim, bulunduğu yüzeye; P=h.d kadar bir basınç uygularlar. 1. Katılarda basınç kuvveti daima katının ağırlığı kadardır. Dolayısıyla katı cismi hangi yüzeyi üzerine koyarsak koyalım… Daha fazlasını oku »Katılarda Basınç

Katı

Maddenin üç temel hâlinden biri. Gaz ya da sıvı hâldeki madde katı hâle dönüşürken maddeyi oluşturan atomlar daha düzenli bir üç boyutlu yapıya geçer ve atomların enerjisi azalır. Katı durumdaki bir maddenin atomları arasındaki boşluk azalır. Bu nedenle aralarındaki çekim… Daha fazlasını oku »Katı

Proton

Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan parçacık. Protonlar, elektrik yükü bulunmayan nötronlarla birlikte atom çekirdeğini oluştururlar. Bir kimyasal elementin tüm atomlarının çekirdeklerinde aynı sayıda proton bulunur, bu sayı ilgili elementin atom sayısı olarak adlandırılır ve elementin periyodik… Daha fazlasını oku »Proton

Potansiyel Enerji

Bir nesnenin bulunduğu konuma bağlı olarak sahip olduğu enerjiye verilen ad. Bir top yeryüzünden uzaklaştırıldığında (yükseğe çıkarıldığında) potansiyel enerjisi artar, bir başka deyişle daha çok iş yapabilme yeteneğine sahiptir. Potansiyel enerji bir sisteme ait bir özelliktir; örneğin top ile yerden… Daha fazlasını oku »Potansiyel Enerji

Suyun Üç Hali

Su, hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşur. Kimyasal olarak H2O olarak gösterilir. H2O’nun üç hâli vardır; katı hâli olan buz, sıvı hâli olan su ve gaz hâli olan su buharı. Oda sıcaklığında (25 ºC) sıvı hâlde bulunan su yaşamsal bir sıvıdır.… Daha fazlasını oku »Suyun Üç Hali

Suyun Sertliği

Su doğada bulunduğu gibi yerleşim merkezlerine taşınmaz. Su kullanıma açılmadan önce belli işlemlerden geçirilerek mikroplardan ve çeşitli safsızlıklardan arındırılır; canlılara yararlı olabilecek ya da korunabilmesini sağlayacak maddeler eklenir. Bütün bu işlemler belli standartlar dikkate alınarak yapılır. Bunlardan biri de içime… Daha fazlasını oku »Suyun Sertliği

Suyun Kaldırma Kuvveti

Suyun kaldırma kuvvetine ilişkin fizik yasası, M.Ö. 3. yüzyılda Eski Yunanlı bilim adamı Archimedes tarafından bulunmuştur. Buna göre bütünü ya da bir bölümü durgun bir sıvı içerisine daldırılan bir cisme, cismin yerini aldığı sıvının ağırlığına eşit aşağıdan yukarı doğru yönlenmiş… Daha fazlasını oku »Suyun Kaldırma Kuvveti

Soy Gazlar

Periyodik cetvelin 0 (sıfır) grubu elementleri olan helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon asal gazlarına verilen ad. Renksiz, kokusuz ve belirgin bir tadı olmayan ve kimyasal etkinlikleri çok düşük olması nedeniyle diğer elementlerle hemen hiç kimyasal bileşik oluşturmayan gazlardır.… Daha fazlasını oku »Soy Gazlar

İnsan Sesi

  • Nedir?

Başta insan olmak üzere bütün omurgalılar ağız, akciğerler ve ses tellerini kullanarak ses çıkarır. İnsanın sesi konuşmasına, şarkı söylemesine, mırıldanmasına, bağırmasına olanak verir. İnsan sesinin oluşması için önce akciğerlerden gelen hava soluk borusuna dolar ve buradan dışarı çıkar. Soluk borusunun… Daha fazlasını oku »İnsan Sesi