Gorgoda Nedir? Kimdir?

Geometri
Eğri

Aynı düzlem üzerindeki birçok noktanın, doğru, düz ya da dikey olmayan bir şekilde kalemi kaldırmadan birleştirilmesiyle oluşan çizgi. Eğrinin çizilmeye başlandığı noktayla eğrinin çiziminin bitirildiği nokta aynıysa bu tür eğrilere kapalı eğri denir. Her noktadan bir kez geçecek şekilde elde edilen kapalı eğrilere basit kapalı eğri denir. Eğrinin en az bir noktasından birden çok geçildiyse […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Koni

Düzlemde kapalı bir eğriyle düzlemin dışındaki bir nokta arasında çizilen doğrular kümesine verilen ad. Koninin yüksekliği tabanın merkezinden geçiyorsa dik koni adını alır, aksi durumda eğik koni denir. Ayrıca, bir dik üçgensel bölgenin, dik kenarlarından biri etrafında 360° döndürülmesiyle meydana gelen cisim dik konidir. Dik koniye dönel koni de denir. Tabana paralel bir düzlemle kesilen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Pi Sayısı

Bir çemberin, çevre uzunluğunun, çap uzunluğuna oranına pi denir. Pi, irrasyonel sayıdır ve yaklaşık değeri 3,14159 dur. Hesaplamalarda kolaylık sağlaması için 355/113 kesri de kullanılır. Pi sayısı, Yunan alfabesindeki p ile gösterilir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Paralel Doğrular ve Düzlemler

Paralel Doğrular: Aynı düzlem üzerinde olduğu hâlde, hiçbir noktada birbirini kesmeyen doğrulara denir. Paralel doğrular arasındaki uzaklık her noktada aynıdır. Paralel doğruların kesişimi boş kümedir. m ile n doğrularının paralelliği m // n şeklinde gösterilir ve “m doğrusu n doğrusuna paraleldir” diye okunur. “//” işaretine paralel işareti denir ve “paraleldir” diye okunur. Paralel Düzlemler: Birbirini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021