Gorgoda Nedir? Kimdir?

Göller
Kuş Gölü

Kuş Gölü, Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde, kuş topluluklarının korunması amacıyla oluşturulmuştur. Balıkesir ili sınırları içinde yer alan Kuş Gölü, İznik Gölü’nden sonra Marmara bölgesinin ikinci büyük gölüdür. Göl kıyıları yer yer sazlık ve kamışlık, yer yer de çayırlık alanlarla kaplıdır. Gölün, bitki örtüsü ve hayvan varlığı yönünden en zengin olduğu yer, Sığırcı Deresi’nin oluşturduğu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Mogan Gölü

Mogan gölü çanağı Neojen arazisinde oluşmuş bir tektonik olukta yer alan ve S-N doğrultusunda akışa sahip bulunan İncesu deresi vadisinin Gölbaşı mevkiinin kuzeyinde, doğudan gelen küçük kolların getirdiği alüvyonlarla tıkanması sonucu meydana gelmiştir. Gölün bulunduğu çukurun teşekkülünde tektonik olayların rolüde vardır. Gerçekten, göl Elmadağı kitlesinin güneybatısındaki Neojen arazisi içinde bulunan kenarları faylı, 30 km uzunluğundaki […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Sünnet Gölü

Göynük ilçesinin 27 km doğusunda ve deniz seviyesinden 820 m yüksekte bulunan bu göl, Erenler ve Korudağ tepeleri arasıdaki dar ve derin bir vadinin heyelânla tıkanması sonucu oluşmuştur. Alanı 18 hektar olup, derinliği 22 m’yi bulur. Küçük dere ve kaynak sularıyla beslenen gölün seviyesinde yaz aylarında alçalma görülür. Tabanı bataklık değildir. Doğu ve batı kıyıları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Sülüklügöl

Bolu ili sınırları içinde 810 hektarlık bir alana yayılmış olan ve 1988 yılında doğa koruma alanı ilân edilen göl. Sülüklügöl’ün çevresi, köknar, karaçam, kayın, meşe ve kavak ağaçlarından oluşan ormanla çevrilidir. Küçüklü büyüklü dört ya da beş gölden oluşur. Bunların en büyüğüne sülüklü göl denir ve rengi türküazdır. 1100 m yüksekliktedir. 1702 yılındaki büyük bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Seyfe Gölü

152 200 hektarlık Seyfe kapalı havzasının güney ucunda yer alan göl. İç Anadolu Bölgesinde, Kırşehir ilinin kuzeydoğusunda yer alır. Adını batısındaki Seyfe Köyü’nden almıştır. 1990 yılında doğa koruma alanı olarak ilân edilmiştir. Göl alanı, ortalama 3400 hektardır. Gölün denizden yüksekliği 1100 m, derinliği 1 m civarındadır. Seyfe gölünde, 20’sinin nesli tükenme tehlikesi altında olmak üzere, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sarıkum Gölü

Sinop Yarımadası’nın batı sahillerinde bulunan göl, küçük bir lâgündür ve Sinop ili sınırları içinde 785 hektarlık bir alana yayılmıştır. 1987 yılında doğa koruma alanı ilân edilen Sarıkum Gölü, güneyindeki Domuz Dağı’ndaki küçük dereler ve pınarlarla bes lenmektedir. Gölün derinliği 2 m’yi geçmemektedir. Tabanı sazlık, kamış ve dişbudak bitkileriyle kaplıdır. Gölde sazan ve kefal balıkları bulunur. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Abant Gölü

Abant Gölü, Bolu’nun 34 kilometre güney batısında bulunan, çam ve köknar ağaçlarının baskın olduğu bir Tabiat Parkı içinde, yaklaşık 1350 metre yükseklikte bulunan ve alanı 125 hektarı bulan bir heyelan gölü dür. En derin yeri 18 m’dir. Gölden çıkan ve Abant Alabalığı olarak bilinen balık literatüre Salmo trutta abanticus olarak girmiştir. Göl birkaç kaynak suyu, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021