Gorgoda Nedir? Kimdir?

Hıristiyan Mezhepleri
Ortodoksluk

Doğu Hristiyan kiliselerince sürdürülen, Yunan ve Slavların çoğunun benimsediği mezhep. Ortodoks Kilisesi adıyla da bilinir. Yunanca’da Ortodoks “Doğru görüş, inanç ve doğru itiraf” anlamına gelir. Ortodoks Kilisesi’nin Katolik Kilisesi’nden 1054 yılında kesin olarak ayrılmasında, dini ve siyasi birtakım nedenler şöyle özetlenebilir: – Katolik Kilisesi’nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi. – Roma’nın itirazına […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Protestanlık

Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur (1529). Protestanlar akla büyük yer vererek, yerleşmiş kaideleri protesto ettikleri için bu adı almışlardı. Papazlara gereksinim duymaksızın İncil’i okuyabildikleri için, Protestanlığa “İncil Kilisesi” de denilmiştir; çünkü onlar İncil’i Hristiyanlık için […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021