Tagged: İklimlendirme

Hava filtrelerinin etkenlik değerlendirmesi

Hava Filtrelerinin Etkenlik Değerlendirmesi

Hava temizliği düzeyi ile ilgili kıstasların yanı sıra, maliyet (ilk ve bakım), hacim şartları ve hava akışına direnç gibi etkenlerde de, çok çeşitli filtre türlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Farklı filtrelerin kıyaslanabilmesi, ancak standart test...

Hava filtreleri

Hava Filtrelerinin Etkenlik Değerlendirmesi

Hava temizliği düzeyi ile ilgili kıstasların yanı sıra, maliyet (ilk ve bakım), hacim şartları ve hava akışına direnç gibi etkenlerde de, çok çeşitli filtre türlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Farklı filtrelerin kıyaslanabilmesi, ancak standart test...

Hava kirletici maddeler

Havada Bulunan Kirletici Maddelerin Davranışları

Bir hava filtresinin etkenliğini en çok ilgilendiren tanecik özellikleri, boyut, biçim, kütle, derişiklik ve elektrik özellikleridir. Bunların en önemlisi ise, tanecik boyutudur. Genel olarak 2,5 µm’den küçük tanecikler ince, daha büyük olanlar ise kaba...

Havada bulunan kirletici maddeler

Havada Bulunan Kirletici Maddeler

Hava bileşiminde birçok gaz bulunmaktadır. Deniz seviyesindeki kuru ve temiz havanın gaz bileşenleri yaklaşık olarak % 21 oksijen, % 78 azot, % 1 argon ve % 0.03 karbondioksittir. Bunların dışında ayrıca çok az oranlarda...

Nemlendiriciler

İç Hava Kalitesinde Nemlendiriciler

Yıkamalı nemlendiriciler, atomizörlü nemlendiriciler ve buharlı nemlendiriciler ortam havasının veya klima santralindeki şartlandırılmış havanın nemlendirilmesinde kullanılır. Yıkamalı nemlendiriciler günümüzde hijyen nedeniyle artık terk edilmektedir. Bu amaçla daha çok suyun resirküle edilmediği ve sadece gerekli...

Hasta bina

İç Hava Kalitesi

HASTA BİNA SENDROMU Hasta Bina Sendromu (HBS) görünür hiçbir hastalık nedeni olmayan bir binada, sakinlerin sadece binada geçirdikleri zamana bağlantılı olarak sağlık ve konfor şikayetleri olmasına verilen isimdir. Araştırmalar, düşük hava kalitesi ile bazı kullanıcıların...