Gorgoda Nedir? Kimdir?

İnşaat

Kemer, kubbe ve tonozlarda çatlaklar ve bölgesel göçmeler

Yığma duvarlar basınç dayanımları olmasına karşın, donatı içermediklerinden çekme kuvvetleri altında herhangi bir dayanım göstermezler ve hasara uğrarlar. Bu nedenle eğilme etkisinde çalışacak döşeme, çatı vb. elemanlar kemer, kubbe ve tonoz gibi egrisel elemanlar olarak tasarlanırlar. Böylece taşıyıcı eleman enkesiti içerisinde çekme gerilmeleri sınırlandırılmış olur ve elemanlar basınca karşı çalıştırılırlar. Ancak simetrik olmayan yüklemeler, farklı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Duvar yüzeyindeki çatlaklar, bağlantısızlık ve ezilmeler

Duvar üzerine etkiyen düşey yükler ve deprem hareketleri duvar üzerinde oluşabilecek mikro çatlakların hızla büyümesine neden olur. Yığma taşıyıcı sistemin tipinden kaynaklanabilecek hasarların yanı sıra ilave yükler, boşluklar ve oyuklar, kullanılan harçların yapısında meydana gelen bozulmalar duvar üzerinde hasarlara yol açabilmektedir. Duvarın yapısında kullanılan taş, tuğla vb. yapı malzemesinin düşük mekanik özelliklere sahip olması duvar […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Temelde çökme ve oturma hasarı

Yığma duvar temelleri genellikle sürekli ya da kuyu tipi temel olarak inşa edilirler. Sürekli temeller fazla derin olmayan, daha düzenli yapılardır. Kuyu tipi temellerde ise taşıyıcı katmanın derinliği fazladır. Özellikle çok eski tarihi yapılarda birbirinden bağımsız olarak açılan geniş çaplı kuyular taş ve harç karışımlarıyla doldurularak daha sonra yarım daire kemerler ile birbirlerine bağlanırlardı. Temellerde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Derzlerin boşalması hasarı

Yığma duvarlarda yer alan derzler çevresel etkilere karşı korunmasız oldukları için duvarın en zayıf bileşenini oluştururlar. Zaman içerisinde sürtünmelere, darbelere, rüzgarlara, su ve çeşitli kimyasallara maruz kalan duvar yüzeylerinde derzler aşınmaya başlar ve bir süre sonra tamamen boşalabilir. Derzlerin zarar görmesiyle duvarın bünyesine daha çok yabancı madde (su, asit vs.) girerek duvarın içten içe zayıflamasına […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Sıvaların dökülmesi hasarı

Zeminden kapiler etkiler ile yığma duvarlar içerisinde yükselen tuzlu su duvar malzemesinin bünyesinde bulunan tuzların da çözünmesine neden olur. Kapiler etkiler ile yükselen su, duvar yüzeyinden buharlaşırken bünyesindeki çözünmüş tuzlar kristalize olarak gerek malzeme boşluklarında gerekse sıva yüzeyinde birikerek tuz kusmalarına neden olurlar. Duvar içinde yükselen ve buharlaşan tuzlu su miktarına bağlı olarak zaman içerisinde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Hasar Biçimleri ve Gözlemler

En genel hatlarıyla yığma yapılarda karşılaşılması olası hasarlar aşağıda özetlenmiştir: Sıvaların dökülmesi; Derzlerin boşalması; Duvarda meydana gelen boşluklar; Temelde çökme ve oturmalar; Duvar yüzeyindeki çatlaklar, bağlantısızlık ve ezilmeler; Kemer ve tonozlarda çatlaklar ve bölgesel göçmeler; Sıcaklık değişimlerinin etkileri; Depreme karşı güçlendirme gereksinimi; Aşırı yüklemeler (Kat ilavesi vs.); Kaplamalarda ve boyalarda dökülme, yapışmama ve kabarmalar.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Tuğla Çeşitleri

Genellikle dikdörtgen bloklar biçiminde olan tuğlaların baca tuğlası, oluklu tuğla gibi değişik biçimlerde olan türleri de vardır. Tuğlaların içi de her zaman tümüyle dolu değildir. Günümüzde kullanılan fabrika tuğlalarının çoğunun içinde küçük boşluklar vardır. Bunlara delikli tuğla denir. Tuğlaların delikli yapılmasıyla daha az malzeme kullanılmış olur ve böylece daha hafif ve daha ucuz tuğlalar elde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Tuğla

İyi bir tuğla, insanların yaptığı en dayanıklı yapı gereçlerinden biridir. Hava koşullarından fazla etkilenmez; tuğla yapılar bir yangında ateşe karşı öbür yapı türlerinin çoğundan daha dayanıklıdır. Tuğlalar oldukça küçük ve hafif olduğu için kullanımı kolaydır; ama harçla bir araya getirildiği zaman son derece sağlam bir yapı oluşturur. İyi örülmüş bir tuğla duvar çok az bakımla […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022