Gorgoda Nedir? Kimdir?

Irmaklar
Yeşilırmak

Kızılırmak ve Sakarya Irmağı’ndan sonra Türkiye sınırları içinde Karadeniz’e dökülen üçüncü büyük akarsudur. Sivas ilinin kuzey kesiminde yer alan Köse Dağı’nın (2.812 metre) batı yamaçlarından Tozanlı Çayı adıyla doğan Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 kilometredir. Önce kuzeybatıya, sonra da batıya yönelen Tozanlı Çayı, Almus kasabası yakınlarında enerji üretimi ve sulama amacıyla yapılmış olan barajın ardındaki Almus baraj […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Yenisey Irmağı

Dünyanın en uzun akarsularından biridir. Moğolistan sınırında doğan Yenisey, 4.100 kilometrelik çığırı boyunca Sibirya’yı kuzeye doğru boydan boya geçerek Kuzey Buz Denizi’nin uzantısı olan Kara Denizi’ne dökülür. Yenisey, çığırının başlangıcında geniş bir vadide akar. Daha sonra Moğolistan ile Sibirya arasında bulunan Sayan Dağları’ndaki derin boğazlardan geçerek Sibirya düzlüklerine ulaşır. Irmağın bu kesimini bir ticaret yolu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Zambezi Irmağı

Afrika kıtasının dördüncü büyük ırmağıdır. Uzunluğu 3.500 kilometredir. Afrika’nın güneyinde büyük bir alanı akaçlayarak Mozambik’te Hint Okyanusu’na dökülür. 1851-53 yılları arasında İskoç misyoner David Livingstone tarafından keşfedildi. Irmağı yukarı kesimlerinden Hint Okyanusu’ na döküldüğü noktaya kadar izleyen Livingstone aynntılı bir harita çıkardı. Bununla birlikte ırmağın kaynağı ancak 20. yüzyılda bulunabildi. Zambezi Irmağı, Zambia’nm kuzeybatı ucunda, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Dalaman Irmağı

Akdeniz Bölgesinin batı sınırına yakın bir yerde akan ve Köyceğiz ile Fethiye arasındaki yerlerden geçerek Akdeniz’e dökülen büyük bir akarsudur. Bunun için buna Dalaman çayı denildiği gibi, Dalaman ırmağı da denir. Yeşilgöl dağından Akdeniz’e kadar olan uzunluğu 186 km., yağış alanı 4500 km2 dir.Dalaman ırmağı, Gölhisar gölü çevresindeki dağlardan beslenir, buralardan gür kaynakları alır. Bütün […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Demre Çayı

Güneybatı Anadolu’da, Kaş ile Finike arasındaki yerlerden geçen ve Kale bucağı yakınında denize dökülen bir akarsudur. Uzunluğu 65 km. dir. Sularını topladığı alan oldukça geniş ise de, çok yeri kalker yapılı kuru dağlarla çevrilmiş bir tekne biçimi gösteren bu akarsuyun akışı düzensizdir. Bu çayın toplanma alanının çevresinde 2000 m. den yüksek birçok dağlar uzanır. Bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Mississippi Irmağı

Kuzey Amerika’nın en büyük akarsu sistemini oluşturan Mississippi Irmağı, kollarıyla birlikte Kayalık Dağlar ile Appalaş Dağları arasında kalan bölgeyi akaçlar. En büyük kolu olan Missouri, kuzeybatıdan gelerek St. Louis yakınlarında Mississippi’ye karışır. Superior Gölü’nün batısındaki tepelerden doğan Mississippi Irmağı güneye doğru akarak Meksika Körfezi’ne dökülür. Doğudaki kolu olan Ohio Irmağı ise Appalaş Dağları’ndan doğarak Illinois […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


İndus Irmağı

Güney Asya’da Himalayaları aşan akarsu. Batı Pakistan’ın en büyük ırmağıdır. Yaklaşık 3000 km uzunluğundadır. Himalayaların kuzeyinde 4900 m yükseklikte doğar. Kaşmir Ovası’nı geçer ve güneye yönelerek Pakistan’ın Batı Pencap bölgesine girer. Sind düzlüğünü geçer ve 210 m genişleyerek Hint Okyanusu’na dökülür. Kıyıya yakın bölgelerde verimli ovalar oluşturur. Üzerinde pek çok baraj kuruludur.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Volga Irmağı (Nehri)

Avrupa’daki öbür ırmakların hepsinden uzun olan Volga Irmağı, Ural Dağları’ndan doğar; eski SSCB topraklarında 3.690 km boyunca akarak Hazar Denizi’ne dökülür. Astrahan, Volgograd, Kuybışev, Kazan ve Gorki, Volga Irmağı’nın kıyısında kurulmuş olan beş büyük kenttir. 1 milyon kilometrekareden daha geniş bir alanın suyunu akaçlayan Volga Irmağı üzerinde, dünyanın en büyük barajlar sistemi kuruludur. Bir dizi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kura Irmağı

Yukarı kesimi Türkiye’de bulunan ve Kafkaslar boyunca uzanarak Hazar denizine dökülen büyük bir ırmaktır. Kura ırmağı, kaynaklarını Kars ilinin Göle ilçesi dağlarından alır. Çevredeki dağlardan Göle kuzeyindeki yenişçe düzlüğe inen sular, burada geniş bataklıklarda toplanır. Bu ovanın aşağısında birleşir, böylece Kura ırmağının başlangıç yeri belirmiş olur. Bu su buradan dar bir boğaza girer, boğazdan çıktıktan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Küçük Menderes Irmağı

Ege bölgesinde bulunan ve uzunluğu 175 km olan ırmak. Kaynağı, Bozdağların doğu kesiminde bulunan Karakoyun yaylasından doğan Kadın Deresi’dir. Kadın Deresi, doğduktan sonra Kiraz Ovası’na geçer. Burada birçok küçük akarsuyla birleşir ve Küçük Menderes adını alır. Küçük Menderes ilk önce kuzey-güney doğrultusunda akar. Aydın Dağları’nın kuzey eteklerinde olan Beydağ, ilçe merkezinde dik açılı bir dirsek […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021