Gorgoda Nedir? Kimdir?

Jeoloji
Depremden sonra neler yapılmalıdır?

Muhtemel bir depreme karşı hazırlık, sallantılar bittikten sonra meydana gelen şoklar, yangınlar ve çok yıkıcı hasarlar söz konusu olduğunda ne yapmak ve ne yapmamak gerektiğini de içerir. Sözü geçen tehlikelere karşı soğukkanlı olun, sakin davranın. Özellikle hayatı tehdit eden durumları dikkate alın. Unutmayın ki  72 saatten fazla  bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz. Deprem durduğunda, Paniğe […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Deprem Anında Nasıl Davranmalıyız?

Depremler genellikle hafif sarsıntı ve gürültü ile başlar ve birkaç saniye sonra şiddetli ve yıkıcı sarsıntı gelir. Bu birkaç saniye, deprem sırasında nasıl davranacağınızı belirleyen EV DEPREM PLANI’nın uygulanmasıyla hayatınız kurtulur. Bina içinde iseniz:– Deprem sırasında sakin olunuz ve paniğe kapılmayınız.– Büyük bir deprem sırasında ayakta durmanız ve koşmanız mümkün değildir.– Çömeliniz yada döşemeye, sağlam […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Deprem Öncesinde Neler Yapmalıyız?

Öncelikle ilgililerden yaşadığınız yerin ve birimin deprem riskini öğrenin. Yaşadığınız mekanların özellikle evinizin temelinden çatısına kadar sağlıklı yapılaşmasının takipçisi olun. a)Yerleşim yerlerini titizlikle belirlemeyiz. Kaygan ve ovalık bölgeleri iskana açmamalıyız. Evimizi gevşek toprağa sahip meyilli yerlere, dik yarların yakınına, bir kaç metre altında su bulunan yumuşak toprak, kum, kil zemin üzerine, yarılmış, parçalanmış ve kökü […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Jeoloji haritaları

Jeolog başlangıçta toprağı inceleyen adamdı, şimdi de öyle olmaya devam ediyor. Bilinmeyen bir bölgenin incelenmesi, oranın “haritasının çizilmesiyle”, incelenilen bölgenin özelliklerinin (yaşının, taşların yapılarının) yazımıyla başlar. Bu, eskiden gerçekleşmiş jeolojik olayların, oluş biçimine göre yeniden tasarlanmasıdır (denizlerin hareketleri, dağların oluşumu, erozyon ve çökeltiler). Daha sonra, jeologlar, özellikle haritacılar, yeryüzünün belli bölgelerinde ne tür olayların gerçekleştiğini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Madenler, kayalar ve fosiller

Petroloji, taşları inceleyen bilimdir. Derinlerden gelmiş magmatik taşların, yavaşça yukarı çıkarılan (plütonik) veya birden püskürenleri (erüptif taşlar), erozyon sonucu toplanan maddelerin bileşiminden oluşan çökelti taşları ve diğer iki kategoride bulunan taşların değişime uğramasıyla ortaya çıkan başkalaşım taşlarıdır. Bu taşları oluşturan madenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kökenini ve bileşimini kristal bilimi ve mineraloji inceler. Paleontolojinin konusu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Karaların Oluşumu ve Yerkabuğu

Karaların oluşumu1961 yılında plakaların tektonik teorisi ortaya atılmıştı. Bu teoriye göre Dünya’nın yüzeyi bir düzine sert plakaya bölünmüştü (bunların altısı çok büyüktü); yer yüzeyinin derinliklerinden buz dağları gibi ortaya çıkmışlardı. 1924 yılında Wegener tarafından ortaya atılan bu teori değişik biçimlerde doğrulanmıştı. Önce, bugün okyanuslarla birbirlerinden ayrılan parçaların bileşimini, oluşumunu ve benzerliklerini tanımladılar (Örn: Afrika’da ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Dünya’nın Oluşumu

Ayaklarımızın altında nasıl esrarengiz bir dünya gizli? Jules Vernes’in hayalinde canlandırdığı “Arz’ın Merkezine Seyahat” bize hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir şey gibi görünüyor. Oysa, bu erişilmez dünya hakkında, dolaylı incelemeler yoluyla edindiğimiz bilgiler küçümsenemez. Astronomi bilimi bir yığın bilgi ortaya çıkartıyor. Sismoloji depremler ya da yapay patlamalar sonucu meydana gelen titreşimlerin yayılma şeklini inceliyor. Jeokimya, radyoaktif […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Jeofizik Metotlarla Maden Arama

Yerkabuğunun fiziki durumu ve değişimi, kabuğun araştırılması ve yapısının tespiti imkânını verdiğinden, tatbiki jeofizik vasıtasıyla, jeolojinin ve dolayısiyle maden aramanın klasik metotlarının yanısıra, uygulanan arama usulleri. Gravimetrik ( Gravimetri metodu), manyetik ( Manyetik metot) Elektrik-, Sismik-, Radyoaktif-, metotlarla yapılan bu aramalar vasıtasıyla jeolojik ve diğer verilerin birleştirilmesi suretiyle sonuç almak mümkün olmaktadır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021