Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kimya
Kükürt Oksit

Kükürdün oksijenle oluşturduğu türlü bileşkelerin ortak adı. Bu bileşkelerden en önemlileri kükürt dioksit ve kükürt trioksittir. Kükürt dioksit (SO2) yanıcı olmayan renksiz bir gazdır. Yarılanma ömrü 24 saat olup atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulmaktadır. Kükürt oksitlerin çoğu, sabit kaynaklarda fosil yakıtların yanması sonucunda meydana gelir. Fosil yakıtlar (petrol, kömür vb.) %0,5 ilâ %6 arasında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kükürt

Atom numarası 16 ve simgesi de S olan element. Periyodik cetvelin VI A grubunda yer alır. Sülfür olarak da bilinir. Uçuk sarı renkli, kokusuz ve kırılgan bir element olan kükürt; gök taşları, yanardağlar ve sıcak su kaynaklarında bulunur. Doğal gaz ve ham petrolden açığa çıkar. Kükürt yaşam için gerekli bir elementtir. Öte yandan son derece […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Krom

Atom numarası 24 olan element. Simgesi Cr’dir. Isıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen, hafif mavi parıltılı, beyaz renkli çok sert bir elementtir. Çok iyi parlatılabilir. Alaşımların dayanıklılığını artırmak ve aşınmayı önlemekte kullanılır. Krom renkli bileşikler oluşturur. Zümrüte yeşil ya da yakuta kırmızı rengini veren kromdur. Yer kabuğunda en bol bulunan elementlerden biri olan krom serbest hâlde bulunmaz. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kripton

Atom numarası 36 olan element. Periyodik cetvelin VIII A grubunda yer alır. Simgesi Kr’dir. Dünya ve Mars atmosferi az miktarda kripton içerir. Nadir gazlardan biridir. Kripton molekülleri tek atomludur. Normal koşullarda kripton, renksiz, kokusuz ve çok pahalı bir gazdır. Kripton ticari olarak, sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla çok az miktarda elde edilir. Havadan yaklaşık üç kat […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Kimya Endüstrisi

Kimya Endüstrisi; Temel olarak ham maddelerden, örneğin kömür, yağ ve tuz, çeşitli ürünler elde etmek üzere kimyasal tepkimeleri ve süreçleri kullanan endüstri dalı. Geçmişi M.Ö. 7000 yılına kadar dayanan cam üreticiliğinin Orta Asyalı zanaatçılarının etkinliklerine dayandırabileceğimiz kimya endüstrisi, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca geliştirdiği teknolojik yeniliklerle dünya ekonomisini çarpıcı bir biçimde değiştirmiştir. Kimyasal süreçler, çiftçiler […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Karbonmonoksit

Kolay alev alan, renksiz ve kokusuz bir gaz. Kimyasal formülü CO olan karbon monoksit zehirli bir gazdır. Suda çok az çözünen bu gazın fiziksel özellikleri azota çok benzer. Karbonlu yakacaklardan oluşur; ozon oluşumunu artırır ve kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Karbon Dioksit

Renksiz, kokusuz, atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz. Kimyasal formülü CO2 olan karbon dioksit atmosferde on binde üç oranında bulunur. Hayvanların solunumları, karbon içeren maddelerin yanması ve mayalanma nedeniyle açığa çıkar. Bitkiler tarafından fotosentez sırasında kullanılan karbon dioksit, karbon hidratlara dönüştürülür. Dünya’nın sıcaklığının korunmasında önemli bir yeri olan sera etkisinin en önemli nedenlerinden […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Karbon (C)

Kimyasal simgesi C olan ve periyodik cetvelin ametaller bölümünde yer alan kimyasal element. Doğada çok geniş bir dağılımı olan karbon, Güneş’te, diğer yıldızlarda, kuyruklu yıldızlarda ve çoğu gezegenin atmosferinde bol miktarda bulunur. Örneğin; Mars atmosferi %96 oranında CO2 içerir. Karbon, amorf, grafit ve elmas olmak üzere, doğada üç biçimde bulunur. Grafit çok yumuşakken elmas en […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Lityum

(Li), periyodik cetvelin IA grubunda yer alan kimyasal element. Lityum, Yunanca “taş” anlamındaki “lithos” sözcüğünden adını alır. Çünkü, örneğin diğer IA grubu elementlerinden sodyum ve potasyumun kaynağı bitkilerken lityum elementi bir mineral kaynağında keşfedilmiştir. Oldukça tepken olduğundan doğada serbest hâlde bulunmayan lityumun elde edildiği yataklar hemen hemen dünyanın her yerinde mevcuttur. Bunların dışında deniz suyundan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Lantanitler

Periyodik cetvelde özel bir yeri olan bir dizi metalik elemente verilen ad. Lântan (atom numarası 57) her zaman dizinin ilk elementi olarak görülmese de, bu elementlere Lântanitler adı verilir. Bu dizi atom numarası 58 ile 71 arasındaki 14 elementi içerir. Bu elementler; seryum, praseodim, neodim, prometyum, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, telyum, iterbiyum, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


« Önceki sayfaSonraki sayfa »
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021