Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kimya
Proton

Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan parçacık. Protonlar, elektrik yükü bulunmayan nötronlarla birlikte atom çekirdeğini oluştururlar. Bir kimyasal elementin tüm atomlarının çekirdeklerinde aynı sayıda proton bulunur, bu sayı ilgili elementin atom sayısı olarak adlandırılır ve elementin periyodik tablodaki yerini belirler.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Potasyum

Kimyasal simgesi K olan ve periyodik cetvelin I A grubunda yer alan element. Potasyum yer kabuğunun ağırlıkça %1,5’ini oluşturur. Potasyum doğada serbest olarak bulunmaz. Oldukça tepken ve bıçakla kolaylıkla kesilebilecek kadar yumuşak bir elementtir. Bitkilerin gelişiminde gerekli bir elementtir ve çoğu toprakta bulunur. İnsan beslenmesinde de yaşamsal bir öneme sahiptir. Sinir sistemi ve kalbin çalışmasında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Polistiren

Birkaç bin stiren molekülünün birbirine bağlanarak düz bir zincir oluşturmasıyla elde edilen yapay polimerdir. 100 °C’un üzerinde yumuşayan, 185 °C civarında akışkan bir sıvı hâline dönüşebilen renksiz, saydam bir termoplâstiktir. Asit, yağ ve alkollere karşı dirençlidir. Elektrik ve ısı yalıtım malzemeleri, buzdolabı, klima, pil, şarj makineleri ve pek çok araç yapımında kullanılır.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Polimer

Birden fazla yapısal birimlerin birbirilerine kovalent bağ ile bağlandığı, molekül ağırlığı yüksek olan organik bileşik. Bir polimeri oluşturan yapısal birimlerin her birine “monomer” adı verilir. İki monomer bir “dimer”i, üç monomer “trimer”i oluşturur. Monomerlerin birbirleriyle, polimer oluşturduğu kimyasal sürece de “polimerleşme” adı verilir. İpek, selüloz, kauçuk, nükleik asitler ve proteinler, doğada mevcut olan sayısız doğal […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Platin

Gümüşümsü beyaz bir metal. Saf olduğunda dövülebilir ve tel hâline getirilebilir bir malzemedir. Plâtin güzel görünüşü nedeniyle mücevher yapımında ve dişçilikte kullanılır. Pahalı olması, mücevherlerini de pahalı yapar. Plâtinin tel ve levha hâlinde katalitik etkinliği çok fazladır. Bu nedenle, kimyasal tepkimelerde katalizör olarak kullanılır. Plâtinin biyolojik bir önemi yoktur. Normalde plâtin metali, tepken olmadığından, sorun […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Periyodik Cetvel

Dimitriy Mendeleyev tarafından keşfedilen ve daha sonra Henry G. J. Moseley tarafından gözden geçirilerek yenilenen düzenlemeye göre elementlerin sıralandığı tablo. Periyodik cetvel gruplara ve periyotlara bölünmüştür. Elementler, atom numaraları küçükten büyüğe doğru, bu grup ve satırlara yerleşir. Periyodik cetvelde 18 grup vardır. Grupların adlandırılması iki seri şekildedir: A (mavi ve sarı) ve B serileri (kırmızı). […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Soy Gazlar

Periyodik cetvelin 0 (sıfır) grubu elementleri olan helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon asal gazlarına verilen ad. Renksiz, kokusuz ve belirgin bir tadı olmayan ve kimyasal etkinlikleri çok düşük olması nedeniyle diğer elementlerle hemen hiç kimyasal bileşik oluşturmayan gazlardır. 1962 yılına kadar böyle bilinmesine karşın, aynı yıl N. Bartlett’in ksenon (Xe) ile plâtin hekzaflüorür […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sodyum

Kimyasal simgesi Na, atom numarası 11 olan element. Periyodik cetvelin IA grubunda yer alır. Sodyum doğada serbest olarak bulunmaz, çünkü kolaylıkla bileşik oluşturan bir elementtir. Yer kabuğunda bol miktarda olan sodyum, Güneş ve diğer yıldızlarda da bol miktarda bulunmaktadır. Sabun, genellikle yağ asitlerinin bir sodyum tuzudur. Bir bileşeni olan sofra tuzunun (sodyum klorür), hayvan beslenmesindeki […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Soda

Kristalleşmiş sodyum karbonatın (Na2CO3) ticari adı. Beyaz, küçük opak, monoklinik kristal ya da çok küçük kristallerden oluşan bir görünümü vardır. Suda çözünen, sudaki çözeltisi berrak ve renksiz hafif alkali bir maddedir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Silisyum

Kimyasal simgesi Si ve atom numarası 14 olan element. Periyodik cetvelin IVA grubunda yer alır. Silisyum, Güneş ve diğer yıldızlarda bulunur, ayrıca yer kabuğunun ağırlıkça %27,5’ini oluşturur. Yeryüzünde en çok bulunan ikinci element olan silisyum, büyük oranda silisyum oksitler biçiminde bulunur. Kum, kuvars, mor yakut, akik, çakmak taşı ve opal bunlara örnek olarak verilebilir. Silisyum, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


« Önceki sayfa
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021