Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kuran Sureleri

Kadr (Kadir) Sûresi

Kur’ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi. Kadir sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Beş âyet-i kerîmedir. Kadir gecesinden bahsedildiği için sûre bu ismi almıştır. Sûrede, Kadir gecesi, fazîleti, o gece meleklerin yeryüzüne […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


KÂF SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin ellinci sûresi. Kâf sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk beş âyet-i kerîmedir. Kâf harfi ile başladığı için Sûre-i Kâf denilmiştir. Sûrede; kâfirlerin inkârlarında inâd etmeleri, Allahü teâlânın varlık […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


KÂFİRÛN SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yüz dokuzuncu sûresi. Kâfirûn sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Altı âyet-i kerîmedir. Kâfirlerden bahsedildiğinden sûre bu ismi almıştır. (Taberî, Râzî) Allahü teâlâ Kâfirûn sûresinde meâlen buyuruyor ki: (Habîbim! […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Kalem Sûresi

Kur’ân-ı kerîmin altmış sekizinci sûresi. Nûn sûresi de denir. Kalem sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli iki âyet-i kerîmedir. İlk âyetinde geçen, kalem kelimesinden dolayı, Sûret-ül-Kalem denilmiştir. Sûrede, Peygamber efendimizin […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


KASAS SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yirmi sekizinci sûresi. Kasas sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen sekiz âyet-i kerîmedir. Mûsâ aleyhisselâmın kıssası geniş şekilde bildirildiği için sûreye Sûret-ül-Kasas denilmiştir. Ayrıca Mûsâ aleyhisselâmın çocukluğundan îtibâren […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


LOKMAN SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin otuz birinci sûresi. Lokman sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Otuz dört âyet-i kerîmedir. Lokman aleyhisselâmın kıssası anlatıldığı için, sûre bu ismi almıştır. Sûrede; Kur’ân-ı kerîmin iyilere hidâyet ve […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


MÂ’ÛN SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yüz yedinci sûresi. Mâ’ûn sûresi Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Yedi âyet-i kerîmedir. Son âyet-i kerîmesinde Mâ’ûn kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede, İslâm dînini tekzîb eden (yalanlayan) ve […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


MEÂRİC SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yetmişinci sûresi. Meâric sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk dört âyet-i kerîmedir. Üçüncü âyet-i kerîmede geçen el-Meâric kelimesinden dolayı Sûret-ül-Meâric denilmiştir. Meâric, ma’recin çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


NASR SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yüz onuncu sûresi. Nasr sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Üç âyet-i kerîmedir. Peygamber efendimiz, nusret-i ilâhî ile, Allahü teâlânın yardımı ile müjdelendiği için sûreye, Sûret-ün-Nasr denilmiştir. Allahü teâlâ […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


NÂZİÂT SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin yetmiş dokuzuncu sûresi. Nâziât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Kırk altı âyet-i kerîmedir. Sûrenin ilk kelimesi olan ve söküp koparan ve çekip alan mânâsına gelen Nâziât kelimesi sûreye […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021