Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kuran Sureleri

NECM SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin elli üçüncü sûresi. Necm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış iki âyet-i kerîmedir. İlk âyetinde geçen ve yıldız mânâsına gelen Necm kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede; mîrâc mûcizesi, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Rahmân Sûresi

Kur’ân-ı kerîmin elli beşinci sûresi. Rahmân sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş sekiz âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Rahmân kelimesinden dolayı Sûret-ür-Rahmân denilmiştir. Sûrede; göklerin düzeninden, Allahü teâlânın insanlara […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


ŞÛRÂ SÛRESİ:

Kur’ân-ı kerîmin kırk ikinci sûresi. Şûrâ sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli üç âyet-i kerîmedir. Otuz sekizinci âyetinde geçen Şûrâ kelimesinden dolayı, Sûret-üş-Şûrâ denilmiştir. Sûrede; Allahü teâlânın kudret ve azameti, […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Talâk Sûresi

Kur’ân-ı kerîmin altmış beşinci sûresi. Talâk sûresi on iki âyet-i kerîme olup, Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi). Boşanma konularından bahsettiği için bu adı aldı. Sûrenin başında İslâm âile hukûkunun boşanma […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


TÂRIK SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin seksen altıncı sûresi. Târık sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). On yedi âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen ve parlak bir yıldız mânâsına gelen Târık’tan alır. Sûrede; insanın […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


YÛNUS SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin onuncu sûresi. Yûnus sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medîne’de nâzil oldu. Yüz dokuz âyet-i kerîmedir. Doksan sekizinci âyet-i kerîmede Yûnus aleyhisselâmın […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


YÛSUF SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin on ikinci sûresi. Yûsuf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sâdece, 1, 2 ve 3. âyetleri Medîne’de nâzil oldu. Yüz on bir âyettir. Yûsuf aleyhisselâmın kıssasından bahsedildiği için bu […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


YÂSÎN SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin otuz altıncı sûresi. Yâsîn sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). Seksen üç âyet-i kerîmedir. Yâsîn diye başladığı için,sûre bu ismi almıştır. Bâzı âlimler, Yâsîn ile murâdın; ey insan […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


ZÂRİYÂT SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin elli birinci sûresi. Zâriyât sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış âyettir. Zâriyât kelimesi ile başladığından, bu isim verilmiştir. Sûrenin başındaki âyet-i kerîmeler, öldükten sonra dirilmenin, âhiret hayâtının ve […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


ZİLZÂL SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin doksan dokuzuncu sûresi. Zilzâl sûresi Medîne’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyet-i kerîmedir. İsmini ilk âyet-i kerîmede geçen ve zelzele demek olan Zilzâl kelimesinden almıştır. Sûrede; kıyâmetin kopması, insanların […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021