Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kuran Sureleri

ZUHRUF SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin kırk üçüncü sûresi. Zuhrûf sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Seksen dokuz âyet-i kerîmedir. Otuz beşinci âyet-i kerîmede geçen altın ve mücevher mânâsına gelen Zuhruf kelimesi sûreye isim olmuştur. […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


ZÜMER SÛRESİ

Kur’ân-ı kerîmin otuz dokuzuncu sûresi. Zümer sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yetmiş beş âyettir. İsmini yetmiş bir ve yetmiş üçüncü âyetlerde geçen Zümre kelimesinin çoğulu olan zümer kelimesinden almıştır. Sûrede […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: , ,


Sure (Kuran-ı Kerim)

Kur’an-ı Kerim’in bölünmüş olduğu yüz on dört bölümden her birine verilen ad. Kur’an, birincisi Fatiha olan 114 sureden oluşur. Surelerin uzunlukları değişiktir. En uzun sure olan Bakara 286 ayettir. Üç […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021