Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kuruluşlar

M-Devlet

Kamu bilgi ve hizmetlerinin sunumunda ve yönetime katılım imkânlarının artırılmasında cep telefonu, avuç içi bilgisayarlar, vb. gibi mobil teknolojilerin kullanımına verilen isimdir. Bir başka deyişle; e-devlet hizmetlerine mobil cihazlarla erişim […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


E-Devlet Nedir?

Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekte yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların buna karşılık devlete karsı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Danıştay

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 1924’te kuruldu. Kuruluş amacı, yargı ve danışma makamı olarak kişi ve idare hayatında koruyucu ve düzenleyici rol oynamaktır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


PTT (Posta Telefon Telgraf İdaresi)

Kısa adı PTT’dir. Haberleşmeyi sağlamak, telgraf ve telefon tesislerini kurmak ve iletmekle görevli kuruluştur. Bir yerden gelen ya da gönderilen mektup, evrak, koli gibi emanetlerin tümüne de “posta” denir. PTT’nin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Planetaryum

Gök cisimlerinin Dünya’dan görünümlerini, ışıklı izdüşümleri hâlinde yarı küresel bir kubbe ekran üzerinde göstermeye yarayan aygıt ve bu aygıttan yararlanılarak gök bilim, uzay bilimleri ve bunlarla ilgili alanlarda eğitim veren […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Uluslar Arası Hukuk Komisyonu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde, uluslar arası hukukun gelişimi için çalışmalarda bulunan hukuki bir organ. 1949 yılında çalışmalarına başlayan Uluslar Arası Hukuk Komisyonu’nun başlıca görevleri; devletlerin hukuk sistemlerini uluslar arası […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uluslar Arası Af Örgütü

Dünya kamuoyunu dünyanın her ülkesinde yapılan insan hakları ihlâlleri konusunda aydınlatmayı amaçlayan, uluslar arası gönüllü örgüt. Uluslar Arası Af Örgütü (Amnesty International), insan hakları için çalışan bireylerin oluşturduğu, dünya çapında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Uluslar Arası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Milletler arası Daimi Adalet Divanı’nın yerine İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1946 yılında, kurulmuştur. Merkezi Lâhey’dedir. Fakat uygun gördüğü zaman başka yerde de toplanabilir. Divan, Genel Kurul […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Adli Tıp

Adli tıp mahkemelik olaylarda, olayın açığa kavuşması için gerekli olan tıbbi araştırmaları ve incelemeleri yapan bir kurumdur. Şüpheli ölümlerde, ölen kişinin neden öldüğünün araştırmaları görevlerine örenek olarak gösterilebilir. Adli tıb […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021