Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kurumlar

Köy Enstitüleri

Köy okullarına eğitmen ve öğretmen yetiştirmek, yöresel kalkınmada etkin bir görev üstlenmek üzere, 1940’lı yıllarda açılan eğitim kurumları. Eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halkla kentliler arasındaki dengeyi sağlamak ve köy […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nato (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün kısaltılmış adı. NATO’nun kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, doğudaki Sovyetler Birliği’nin askeri gücüne karşı bir güç birliği sağlamaktı. NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde, Amerika […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


PTT (Posta Telefon Telgraf İdaresi)

Kısa adı PTT’dir. Haberleşmeyi sağlamak, telgraf ve telefon tesislerini kurmak ve iletmekle görevli kuruluştur. Bir yerden gelen ya da gönderilen mektup, evrak, koli gibi emanetlerin tümüne de “posta” denir. PTT’nin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Planetaryum

Gök cisimlerinin Dünya’dan görünümlerini, ışıklı izdüşümleri hâlinde yarı küresel bir kubbe ekran üzerinde göstermeye yarayan aygıt ve bu aygıttan yararlanılarak gök bilim, uzay bilimleri ve bunlarla ilgili alanlarda eğitim veren […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sayıştay

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetim yapan, kesin hüküm verme yetkisine sahip anayasal kuruluş. Yüksek bir yargı organı olan Sayıştay, kamusal hesap işlerinin son yargılama yeridir. Osmanlı Devleti’nde, devlet […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uyuşmazlık Mahkemesi

Bir başkan, 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşan adli, idari ve askeri yargı kurumları arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan yüksek mahkeme. Başkan ve üyeler; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uluslar Arası Af Örgütü

Dünya kamuoyunu dünyanın her ülkesinde yapılan insan hakları ihlâlleri konusunda aydınlatmayı amaçlayan, uluslar arası gönüllü örgüt. Uluslar Arası Af Örgütü (Amnesty International), insan hakları için çalışan bireylerin oluşturduğu, dünya çapında […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Uluslar Arası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Milletler arası Daimi Adalet Divanı’nın yerine İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1946 yılında, kurulmuştur. Merkezi Lâhey’dedir. Fakat uygun gördüğü zaman başka yerde de toplanabilir. Divan, Genel Kurul […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Hastane

Hastane insanların hasta olduklarında gittikleri yerdir. Bu hastalara doktorlar ve hemşireler bakarlar. Sağlıklı insanlar da muayene için hastaneye gidebilirler. Annelerin çoğu bebeklerini hastanede doğurur. Bazı hastalar tedavi için bir süre […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Adli Tıp

Adli tıp mahkemelik olaylarda, olayın açığa kavuşması için gerekli olan tıbbi araştırmaları ve incelemeleri yapan bir kurumdur. Şüpheli ölümlerde, ölen kişinin neden öldüğünün araştırmaları görevlerine örenek olarak gösterilebilir. Adli tıb […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021