Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kurumlar

Köy Enstitüleri

Köy okullarına eğitmen ve öğretmen yetiştirmek, yöresel kalkınmada etkin bir görev üstlenmek üzere, 1940’lı yıllarda açılan eğitim kurumları. Eğitim alanında kırsal kesimde yaşayan halkla kentliler arasındaki dengeyi sağlamak ve köy halkına pratik bilgi vermek amacıyla, 1936’ta Saffet Arıkan’ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, köy eğitmeni projesi yaşama geçirildi. Askerliğini onbaşı ya da çavuş olarak yapan gençler, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nato (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün kısaltılmış adı. NATO’nun kuruluş amacı, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, doğudaki Sovyetler Birliği’nin askeri gücüne karşı bir güç birliği sağlamaktı. NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington kentinde, ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollânda, İngiltere, İtalya, İzlânda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz’in katılımıyla, 12 ülke arasında imzalanarak kurulmuştur. Türkiye ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


PTT (Posta Telefon Telgraf İdaresi)

Kısa adı PTT’dir. Haberleşmeyi sağlamak, telgraf ve telefon tesislerini kurmak ve iletmekle görevli kuruluştur. Bir yerden gelen ya da gönderilen mektup, evrak, koli gibi emanetlerin tümüne de “posta” denir. PTT’nin görevleri posta hizmetlerini yürütmek; yani yurt içi ve dışı her tür mektup ve kartları kabul edip dağıtmak, telgraf, telefon ve her tür haberleşme tesislerini kurmak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Planetaryum

Gök cisimlerinin Dünya’dan görünümlerini, ışıklı izdüşümleri hâlinde yarı küresel bir kubbe ekran üzerinde göstermeye yarayan aygıt ve bu aygıttan yararlanılarak gök bilim, uzay bilimleri ve bunlarla ilgili alanlarda eğitim veren kurum. Plânetaryum ilk olarak, gezegenlerin ve uydularının hareketlerini görsel olarak sergilemekte yararlanılan aygıtlar için kullanılıyordu. Bu tür aygıtlar, merkezdeki döner bir kaide üzerine yerleştirilmiş ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Sayıştay

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mali denetim yapan, kesin hüküm verme yetkisine sahip anayasal kuruluş. Yüksek bir yargı organı olan Sayıştay, kamusal hesap işlerinin son yargılama yeridir. Osmanlı Devleti’nde, devlet harcamalarını denetlemek amacıyla, Divân-ı Muhasebat adlı kuruluş, 1865 yılında kuruldu. Bu kuruluş, padişah ve Meclis-i Mebusan’a karşı sorumluydu. 1923 yılında Osmanlı Devleti’nin son bulmasıyla bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uyuşmazlık Mahkemesi

Bir başkan, 12 asıl ve 12 yedek üyeden oluşan adli, idari ve askeri yargı kurumları arasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuş olan yüksek mahkeme. Başkan ve üyeler; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri İdare Mahkemesi yargıçları arasından seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesi; görev uyuşmazlığı ve hüküm uyuşmazlığı olmak üzere iki tür davaya bakar. Görev uyuşmazlığı, iki yargı organının […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Uluslar Arası Af Örgütü

Dünya kamuoyunu dünyanın her ülkesinde yapılan insan hakları ihlâlleri konusunda aydınlatmayı amaçlayan, uluslar arası gönüllü örgüt. Uluslar Arası Af Örgütü (Amnesty International), insan hakları için çalışan bireylerin oluşturduğu, dünya çapında etkinlik gösteren yasal bir örgüttür. Uluslar Arası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve öteki uluslar arası antlaşmalarda yer alan hak ve özgürlüklerin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Uluslar Arası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletlerin yargı organı. Milletler arası Daimi Adalet Divanı’nın yerine İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, 1946 yılında, kurulmuştur. Merkezi Lâhey’dedir. Fakat uygun gördüğü zaman başka yerde de toplanabilir. Divan, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından farklı ülkelerden seçilen yargıçlardan oluşturulur. Bu yargıçlar dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Görev bitiminde yeniden seçilebilirler. Uluslar Arası Adalet Divanı, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Hastane

Hastane insanların hasta olduklarında gittikleri yerdir. Bu hastalara doktorlar ve hemşireler bakarlar. Sağlıklı insanlar da muayene için hastaneye gidebilirler. Annelerin çoğu bebeklerini hastanede doğurur. Bazı hastalar tedavi için bir süre hastanede yatarlar. Hastaneler özel bakım ve tedavi sağlar. İnsan başka bir yerde bu olanaklardan yararlanamaz. Bir hastanede laboratuvarlar, röntgen makineleri ve ameliyat odaları bulunur. Değişik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Adli Tıp

Adli tıp mahkemelik olaylarda, olayın açığa kavuşması için gerekli olan tıbbi araştırmaları ve incelemeleri yapan bir kurumdur. Şüpheli ölümlerde, ölen kişinin neden öldüğünün araştırmaları görevlerine örenek olarak gösterilebilir. Adli tıb çok eski tarihlerden beri temel olarak kullanılmaktadır. Mısırlıların ölüm olaylarında doktorlarından bilgi aldıkları bilinmektedir. Adli tıp mahkemelere ve savcılara rapor hazırlamak Adli tıp kurumunun görevidir. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022