Gorgoda Nedir? Kimdir?

Lojistik yönetimi

Stok Yönetimi

Stok KavramıStok, işletmelerin ileride kullanmak üzere bulundurdukları hammadde, yarı mamul veya mamullerdir. Stok Bulundurmanın Amaçları Üretim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi ve talebin zamanında karşılanması Satış ve üretim miktarı farklılıklarından kaynaklanan dalgalanmaların […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Depolama ve Depo Yönetimi

Depolama, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belirli bir alanda tutulması, korunması ve saklanmasıdır. Depolama Esnasında Dikkat Edilecek Temel Hususlar Maliyet etkinliği Depo içi yön levhaları Depodaki ürünlere kolay erişim Malzeme […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi; Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistiğin İşletmelerde Önem Kazanmasının Temel Nedenleri

Taşıma uzaklıklarının ve maliyetlerinin artması Stok kontrolünde tam zamanında tedarik, malzeme istek planlaması vb. sistemlerin yaygın biçimde kullanılması Mamul çeşitlerinin gelişen ve değişen tüketici isteklerini karşılama zorunluluğu ile hızla artması […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistikte Kuruluş Yeri Seçimi

En uygun kuruluş yeri, işletmelerin maliyetleri ile geliri arasındaki farkın yani kârın en yüksek düzeyde gerçekleştiği yerdir. En uygun kuruluş yeri, işletme maliyetlerini minimum kılan kuruluş yeri olarak da tanımlanmaktadır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Tedarik Zinciri Kavramı

Tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin tedarik edilmesinden nihai müşteriye ulaşıncaya kadar geçen süreçte, birlikte çalışan çeşitli kuruluşlardan (tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler) oluşan bir ağdır. Malzemeler, bu ağın başlangıç noktasından (Tedarikçiler) […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Gorgoda © 2021