Tagged: Lojistik

Organizasyonel Satın Alma Davranışı: Satın Almada Karar Verme

Organizasyonel Satın Alma Davranışı: Satın Almada Karar Verme

Bireysel satın alma kavramı ile organizasyonel(endüstriyel) satın alma kavramları içinde bulundukları pazarlar açısından da satın alma karar verme süreçleri açısından da birbirinden farklılık gösterir (Moriarty, 1983). Endüstriyel satın alma yapılan piyasaların başlıca önemli özellikleri...

Satın alma fonksiyonunun görevleri ve amaçları

Satın alma fonksiyonunun görevleri ve amaçları

Satın alma fonksiyonunun görevleri Satın alınması gereken mal ve hizmetlerin özelliklerinin belirlenmesi (istenen kalite ve miktar bakımından) En uygun tedarikçinin belirlenmesi Anlaşma yapmak için tedarikçi ile müzakereler yapmak Seçilen tedarikçiye sipariş vermek Siparişi gözlemek...

Satın Alma

Satın Alma

Literatürde bir çok farklı satın alma tanımı bulunmaktadır: “Satın alma, neyin, ne zaman, ne kadar satın alınacağına karar verme, satın alma işlemini gerçekleştirme ve belirlenen kalite ve miktarın zamanında teslim alındığını sağlama işlemlerinden oluşan...

Elleçleme

Elleçleme

Elleçleme bir fabrika veya depoda hammadde, proses içi stok veya nihai ürünlerin bütün hareketleriyle ilgilenen geniş bir konudur. Elleçleme faaliyetleri: Malzeme boşaltma, Mal kabul, Seçerek ayırma, Teslim-tesellüm, Paket açma, Bölme, İstifleme, Yerleştirme, Yerini değiştirme,...

Ambalajlama Türleri ve Malzemeleri

Anbalajlama

Ambalaj, içerisinde yer alan mamulü, yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınma, depolama ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik, v.b. malzemelerden oluşan ve aynı zamanda ürünün...

Lojistikte Müşteri Hizmetleri

Lojistikte Müşteri Hizmetleri

Lojistik tanımı içinde yer alan; “Doğru Ürün, Doğru Miktar, Doğru Biçim, Doğru Zaman, Doğru Kaynak, Doğru Yol ve Doğru Fiyat” kavramlarından oluşan bu doğrular müşteri hizmetlerinin temel faktörleridir. Dikkate değer bir şekilde, mamullerin pazara...

Ürün birleştirme

Depolama ve Depo Yönetimi

Depolama, belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsamaktadır. Depolar, tedarik zinciri içinde...

Bina İçi Taşıma Araçları

Bina İçi Taşıma Araçları

Yapıları itibariyle bina içi taşıma araçları üçe ayrılmaktadır: Sabit İzli Araçlar Sınırlı Alanda Çalışabilen Araçlar Geniş ve Sınırsız Alanda Çalışabilen Araçlar 1. Sabit İzli Araçlar Kaymalı konveyörler Bantlı konveyörler Zincirli konveyörler Pnömatik konveyörler Helisel...

Lojistik Modlarının Karşılaştırılması

Lojistik Modları

İşletmelerin taşıma faaliyetlerinde kullanabilecekleri lojistik modları karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve boru hatlarıdır. 1. Karayolu Karayolu en yoğun kullanılan lojistik modlarından birisidir. Karayolunda kullanılan taşıma araçları aşağıdaki gibidir: Traktör – Treyler Sistemleri Kamyonet Kamyon...

Hizmet ile Ürünlerin Farklılıkları

Hizmet Olarak Lojistik

Hizmet Sektörünün Önem Kazanma Nedenleri Refah düzeyinin artması Kadının ekonomik hayata katılımının artması Zamanın hızlı akışı Uzmanlık alanlarının artması İnsanların ihtiyaç ve beklentilerinin artması Hizmet KavramıHizmet, herhangi bir somut ürünle birlikte veya somut ürün...