Gorgoda Nedir? Kimdir?

Lojistik
Stok Yönetimi

Stok KavramıStok, işletmelerin ileride kullanmak üzere bulundurdukları hammadde, yarı mamul veya mamullerdir. Stok Bulundurmanın Amaçları Üretim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi ve talebin zamanında karşılanması Satış ve üretim miktarı farklılıklarından kaynaklanan dalgalanmaların önlenmesi Döneme bağlı olarak değişen talep ile üretim miktarının dengelenmesi Üretim miktarını artırarak ölçek ekonomilerinden yararlanma isteği Sipariş maliyetlerinin minimize edilmesi Beklenmeyen durumlarla karşılaşıldığında sürecin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Depolama ve Depo Yönetimi

Depolama, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belirli bir alanda tutulması, korunması ve saklanmasıdır. Depolama Esnasında Dikkat Edilecek Temel Hususlar Maliyet etkinliği Depo içi yön levhaları Depodaki ürünlere kolay erişim Malzeme taşıma araçları Depo içi hareketlerin minimizasyonu Depo içi trafiğin düzenlenmesi Yükleme ve boşaltma bölümlerinin düzenlenmesi Depo Türleri Tedarikçi depoları Malzeme depoları Fabrika içi mamul depoları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi; Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır. Lojistik Yönetiminin Aşamaları Tedarik Lojistiği (Tedarik yönetimi – inbound lojistik) Üretim Lojistiği (İç Lojistik) Dağıtım Lojistiği (Dağıtım […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistiğin İşletmelerde Önem Kazanmasının Temel Nedenleri

Taşıma uzaklıklarının ve maliyetlerinin artması Stok kontrolünde tam zamanında tedarik, malzeme istek planlaması vb. sistemlerin yaygın biçimde kullanılması Mamul çeşitlerinin gelişen ve değişen tüketici isteklerini karşılama zorunluluğu ile hızla artması Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve haberleşme sistemlerinin gelişmesi Çevreyi koruma amacı ile kullanılmış malzemelerin yeniden kullanılmak üzere işlenmesi Uluslar arası üretim ve satış firmalarının çoğalması Lojistiğin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Lojistikte Kuruluş Yeri Seçimi

En uygun kuruluş yeri, işletmelerin maliyetleri ile geliri arasındaki farkın yani kârın en yüksek düzeyde gerçekleştiği yerdir. En uygun kuruluş yeri, işletme maliyetlerini minimum kılan kuruluş yeri olarak da tanımlanmaktadır. Kuruluş Yerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Pazara yakınlık Hammadde kaynaklarına yakınlık Uygun ücretle kalifiye işgücü sağlama olanakları Enerji kaynaklarını düşük fiyatla kullanabilme olanakları Teşviklerden yararlanma […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Tedarik Zinciri Kavramı

Tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin tedarik edilmesinden nihai müşteriye ulaşıncaya kadar geçen süreçte, birlikte çalışan çeşitli kuruluşlardan (tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler) oluşan bir ağdır. Malzemeler, bu ağın başlangıç noktasından (Tedarikçiler) nihai müşterilere akarken tedarik zincirinde, farklı aşamalardan geçmektedir. Bu süreçte malzemeye değer katılmaktadır. Tedarik Zincirinde Bulunan Şirketler Hammadde tedarikçisi, Yan sanayii ürünleri tedarikçileri, Alt montaj […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Dağıtım ve Dağıtım Kanalı Kavramları

Dağıtım kavramı, işletmeler tarafından üretilen ve fiyatı belirlenen malların üretim noktasından satış noktasına getirilmesidir.  Dağıtım Kanalı kavramı, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye giderken izledikleri yolun genel adıdır.  Dağıtım Kanalı Aracı KuruluşlarıTüccar Aracılar: ürünlerin sahipliğini alan, riske katlanan aracılar olup, toptancı ve perakendecilerden oluşmaktadır. Yardımcı Aracılar: Alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesini sağlayan ürünün sahipliğini ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


« Önceki sayfa
En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021