Gorgoda Nedir? Kimdir?

Matematik
Yüzde Hesaplama

Yüzdeler, kesirleri yazmanın bir başka yoludur. Bir sayı ile birlikte kullanılan “yüzde” sözcüğü, “100 eşit parçaya bölünen bir büyüklüğün o sayı kadarlık parçası” anlamına gelir. Yüzde işareti olan “%”, 100 sayısının rakamlarından oluşur. Yüzde 20 (% 20 yazılır), “100’ün 20’si”, bir başka deyişle 2ioo demektir; bu ise Vs’e eşdeğerdedir. Bir mağaza “her şeyde yüzde 20 […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Koni

Düzlemde kapalı bir eğriyle düzlemin dışındaki bir nokta arasında çizilen doğrular kümesine verilen ad. Koninin yüksekliği tabanın merkezinden geçiyorsa dik koni adını alır, aksi durumda eğik koni denir. Ayrıca, bir dik üçgensel bölgenin, dik kenarlarından biri etrafında 360° döndürülmesiyle meydana gelen cisim dik konidir. Dik koniye dönel koni de denir. Tabana paralel bir düzlemle kesilen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Prizma

Birbirine paralel ve eş olan çokgenlerden, yan yüzleri de paralelkenarlardan oluşan cisimlere verilen ad. Prizmayı belirlemekte kullanılan çokgenlere prizma tabanları denir. Prizmanın tabanları birbirine paralel ve eşittir. Prizmalar, tabanlarındaki çokgenlere göre üçgen prizma, kare prizma, dikdörtgen prizma, beşgen prizma, vb. Gibi adlandırılırlar. Prizmanın tabanlarını oluşturan çokgenlerin kenarlarına taban ayrıtları denir. Yan yüzlerin ara kesiti olan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Piramit

Tabanı çokgen, yan yüzleri üçgen ve tepesi bir nokta olan kapalı yüzey ve cisimlere verilen ad. Piramidin üzerine oturduğu düzlem parçasına piramidin tabanı denir. Taban olmayan üçgensel bölgelere piramidin yan yüzleri denir. Piramidin iki yan yüzünün ara kesiti olan doğru parçasına piramidin yan ayrıtları denir. Piramidin kaç tane yan yüzü var ise, o kadar yan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Pi Sayısı

Bir çemberin, çevre uzunluğunun, çap uzunluğuna oranına pi denir. Pi, irrasyonel sayıdır ve yaklaşık değeri 3,14159 dur. Hesaplamalarda kolaylık sağlaması için 355/113 kesri de kullanılır. Pi sayısı, Yunan alfabesindeki p ile gösterilir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Paralel Doğrular ve Düzlemler

Paralel Doğrular: Aynı düzlem üzerinde olduğu hâlde, hiçbir noktada birbirini kesmeyen doğrulara denir. Paralel doğrular arasındaki uzaklık her noktada aynıdır. Paralel doğruların kesişimi boş kümedir. m ile n doğrularının paralelliği m // n şeklinde gösterilir ve “m doğrusu n doğrusuna paraleldir” diye okunur. “//” işaretine paralel işareti denir ve “paraleldir” diye okunur. Paralel Düzlemler: Birbirini […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Matematik Sistemi

Aynı özelliği bulunan çoklukların kümesiyle, bu küme üzerinde tanımlanan işlemlerin, bağıntıların ya da fonksiyonların birlikte ifadesi. Örnek olarak, reel sayılar sistemi ve koordinat sistemi verilebilir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ali Kuşçu

Büyük astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, Timur İmparatorluğu’nun başkenti Semerkant’ta doğdu. Sarayın doğancısı olan babası avda kullanılacak yırtıcı kuşları eğitir, bu yüzden bütün aile “Kuşçu” lakabıyla tanınırdı. O çağda Semerkant büyük bir bilim merkezi, Timur Hükümdarı Uluğ Bey de ünlü bir astronomi bilginiydi. Ali Kuşçu Uluğ Bey’in önce öğrencisi, sonra yakın dostu ve çalışma […]

Kategorisi: Kimdir?
Yazı etiketi: , , ,


Abaküs

Toplama, çıkarma gibi basit aritmetik işlemleri yapmak için rakamlar yerine üzerindeki boncukların kullanıldığı basit bir hesaplama aracıdır. Abaküs yunanca kökenli bir kelimedir. Eski yunanlılar ve romalılar hesaplama işlemlerini metal parçalar ile yaparlardı. Daha sonraları bu metal ya da tahta parçalar pullar ya da boncuklar şekline getirilerek tel benzeri bazı materyallere dik olarak geçirilmişlerdir.

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021