Gorgoda Nedir? Kimdir?

Medeniyetler
Lidyalılar

Anadolu’nun batısında bulunan bugünkü Gediz ve Küçük Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye Lidya, burada yaşayan halka da Lidyalılar denilmekteydi. Önceleri Hitit ve Frig egemenliğinde yaşayan Lidyalılar, M.Ö. 687’de bağımsız bir devlet olmuşlardır. Hint-Avrupa kökenli Lidyalıların başkenti Sart kentidir. Genel olarak kervan ticaretiyle uğraşmışlardır. Yasalarla ticareti güvence altına almışlar ve Milet kentinden Elâm’a, oradan Sus kentine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Moğollar

Moğol devleti ,Cengiz Han tarafından kurulmuştur. Moğolistan’da kurulan bu devletin başkenti Karakum’du. Cengiz Han, ülkesini genişletmek için seferlere başladı. Çin’i egemenliği altına aldı. Harzemşahlar Devleti’ni ortadan kaldırdı. Ülkesinin sınırlarını Çin’den Moğolistan’a kadar genişleten Cengiz Han 1227’de öldü. Bu imparatorluk; Kubilay Hanlığı, Altın Orda Devleti, Çağatay Devleti ve İlhanlılar Devleti olmak üzere dörde ayrıldı. Moğol Devleti’nin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mısır Uygarlığı

Eski Mısır’da, bilinen ilk yerleşimlere ait bulgular M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Nil kıyısındaki bataklıkların kurumasından sonra, çölde yaşayan bazı insan toplulukları bu bölgelere yerleşti. M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’daki ilk merkezi krallık kuruldu. Mısır uygarlığının ilk kralı Menes’ti. Daha sonra gelişen eski Mısır Devleti, binlerce yıl süren büyük bir imparatorluğa dönüştü. Mısır, tarihinin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Mezopotamya Medeniyeti

Batı Asya’da Dicle ile Fırat ırmakları arasındaki bölgeye verilen ad. Yunanca “ırmaklar arasındaki ülke” anlamına gelir. Mezopotamya, güneyde iki ırmağın birbirine en yakın olduğu Bağdat yakınlarından, kuzeyde Güneydoğu Torosların eteğine kadar olan bölgeyi kapsar. Büyük bölümü bugünkü Irak sınırları içinde kalan bölge, tarih boyunca birçok uygarlığın beşiği olmuştur. Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarda, Mezopotamya’da günümüzden 12 […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Uygurlar

Büyük bölümü Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’nde (yaklaşık 8 milyon kişi), küçük bir bölümü (300 000 kişi kadar) de değişik Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde yaşayan ve Türkçe konuşan bir halk. Eski Uygurlar hakkındaki bilgiler, Çin kaynakları ile Göktürk ve Uygur Kitabeleri’nde bulunmaktadır. Uygur sözcüğüne çeşitli anlamlar verilmekle birlikte “akraba, müttefik” anlamına geldiği kabul edilmektedir. Uygurlar, Çin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021