Gorgoda Nedir? Kimdir?

Meslekler

İngilizce Okutman

Üniversitelerde ortak, zorunlu İngilizce derslerini öğretmek için görevlendirilen ve uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanıdır. Okutman ( İngilizce ), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Otel ve Restoran İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar)

Konuklara yemek ve yatacak yer sağlamak için bir otel, restoran yada moteli kendi adına yada ortak olarak çalıştıran kişidir. Otel ve Restoran İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) işletmenin genel çalışma prensipleri […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Oyuncakçı

Oyuncak satışı yapılan kendine ait iş yerinde, satışı yapılacak oyuncak çeşitlerini temin edilmesi, satışa hazırlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlayan, maiyetinde çalıştırdığı işçileri sevk ve idare eden kişidir. Oyuncakçı, işletmenin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)

Kendisine ait işletmesinde yakacak odun, kömür satışı yapan kişidir. Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Operasyon Yetkilisi (Banka)

Temel bankacılık hizmetleri, krediler ve dış ticaret süreçlerini yürüten, operasyon işlemlerini gerçekleştiren, işlemlerin ilgili birimlere koordinasyon içinde gerçekleşmesini sağlayan, cari işlemler gişe, takas ve görünmeyen kalemler kapsamında olmayan döviz efektif […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nakışçı

Nakışçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, elde ya da makinede, desen ve nakış tekniklerini kullanarak çeşitli zemin üzerine işleme yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Nakışçı, işletmenin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Ney İmalatçısı

Nefesli bir çalgı türü olan neyin kamıştan imalatını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Ney İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nefesli Sazlar İmal İşçisi (Ağaç)

El aletleri veya elektrik gücü ile çalışan aletlerle esas itibarı ile ağaçtan nefesli sazlar yapan kişidir. Nefesli sazlar imal işçisi (ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nüfus Memuru

Nüfus Müdürlüğünde işlemleri yapan,kendisine teslim edilen nüfus kütüklerinin muhafaza edilmesinden ve bunlar üzerinde silinti , kazıntı ve usulsüz kayıtların yapılmamasından kendisine verilen görevlerin yasalara uygun olarak zamanında ve düzenli bir […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nümismat

Sanat ve tarihi değeri olan tedavülden kalkmış eski madeni ve kağıt paralar, madalyalar, ve nişanların müzelere ve koleksiyonculara satışını yapan kişidir. Nümismat, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021