Gorgoda Nedir? Kimdir?

Meslekler

Numuneci (Ham Petrol)

Ham petrol tank ve kuyularının değişik kesimlerinden numune alıp, tahlil için laboratuara gönderen kişidir. Numuneci (Ham Petrol) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ney Sanatçısı (Neyzen)

Nefesli çalgı türü olan ney ile bestelenmiş müzik eserlerini, tören, dini tören, kültürel tanıtım vb.programlarda icra etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Ney Sanatçısı (Neyzen); İşletmenin genel çalışma prensipleri […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Nütrisyon Hemşiresi

Ağız yolu dışında beslenmesi gereken hastaların hemşirelik hizmetlerinden sorumlu olan nitelikli sağlık personelidir. Nütrisyon Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Neonatoloji Uzmanı (Yeni Doğan Yoğun Bakım)

Erken doğan yada zamanında doğduğu halde hastalıklı olan bebeklerin teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir. Neonatoloji Uzmanı (Yeni Doğan Yoğun Bakım), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Nükleer Tıp Uzmanı

Nükleer Tıp Uzmanı; İnsan vücuduna ve cansız numuneler üzerine radyofarmasötik, radyoaktif madde ve açık iyonizan radyasyon kaynaklarını teşhis ve tedavi amaçlı olarak uygulayan ve değerlendiren uzman hekimdir. Nükleer Tıp Uzmanı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Nöroloji Uzmanı

Nöroloji Uzmanı; Beyin, sinir ve kas hastalıklarını inceleyen, teşhis ve tedavilerini yapan uzman hekimdir. Nöroloji Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Nefroloji Uzmanı

Nefroloji Uzmanı, böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir. Nefroloji Uzmanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Nüfus Müdürü

Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme işlerinin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında ve etkin bir biçimde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Nalbant

Atların ayaklarına, arazi koşullarına karşı korumak amacıyla nal takan veya yıpranan nalı değiştiren kişidir. Nalbant, öncelikle hayvanın tırnaklarını özel bir bıçakla keser, – Hayvanın tırnağına göre hazırlanmış Nal adı verilen […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Noter

Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir • Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021