Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mezhepler
Hanefilik

İslâm dininde sünnet ehli denilen dört mezhepten biri. Kurucusu Ebu Hanife’dir. Sünni mezheplerinin en eskisi ve en yaygınıdır. Kur’an ve hadislerde açık bir yargısı bulunmayan sorunların çözümünde, akla ve mantığa başvurmayı öngörür. İslâm dünyasında diğer mezheplere oranla daha çok yayılma olanağı bulan Hanefilik, günümüzde Türkiye, Irak, Pakistan, Hindistan ve Orta Asya’da en yaygın mezhep konumundadır.

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Sünnilik

Hz. Muhammedin sünnetiyle sahabe topluluğunun belirlediği inanç biçimine dayalı mezheplerin genel adı. Sünniler İslâmiyette Kur’an’daki buyruklara ve Hz. Muhammed’in sünnetlerine göre davranmayı en doğru yol olarak benimser. Bugün Müslümanların büyük çoğunluğu bu mezhebin üyesidir. Sünnilik de kendi içinde Hanefilik, Şafiilik, Hambelilik ve Malikilik olmak üzere dört hukuk mezhebine ayrılır. Bu mezhepler 8. yüzyılın sonu ve […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Şiilik

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra damadı Hz. Ali’nin ilk halife ve imamlığın da ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin kurduğu mezhep. Dünya Müslümanlarının yaklaşık yüzde 16’sı Şii’dir. İran, Irak ve Kuzey Yemen’de çoğunluktadır. Ayrıca Suriye, Lübnan, Doğu Afrika, Kuzey Hindistan, Bombay ve Pakistan’da da Şii topluluklar vardır.

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021