Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mezhepler

Hanefilik

İslâm dininde sünnet ehli denilen dört mezhepten biri. Kurucusu Ebu Hanife’dir. Sünni mezheplerinin en eskisi ve en yaygınıdır. Kur’an ve hadislerde açık bir yargısı bulunmayan sorunların çözümünde, akla ve mantığa […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi: ,


Sünnilik

Hz. Muhammedin sünnetiyle sahabe topluluğunun belirlediği inanç biçimine dayalı mezheplerin genel adı. Sünniler İslâmiyette Kur’an’daki buyruklara ve Hz. Muhammed’in sünnetlerine göre davranmayı en doğru yol olarak benimser. Bugün Müslümanların büyük […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Şiilik

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra damadı Hz. Ali’nin ilk halife ve imamlığın da ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin kurduğu mezhep. Dünya Müslümanlarının yaklaşık yüzde 16’sı Şii’dir. İran, Irak […]

Kategorisi: Dini Bilgiler
Yazı etiketi:


Gorgoda © 2021