"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: Mineraller

Kuvars

Yer kabuğunun en önemli bileşimini oluşturan ve çok yaygın bulunan kaya minerali. Kimyada silisyum dioksit adıyla bilinir. SiO2 biçiminde gösterilir. Kuvars saydam ya da opak;…

Başvuru Kaynakları