Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mısır uygarlığı

Mısır Hiyeroglif Sistemi ve Arkeolojisi

Hiyeroglif sistemi Eski Mısır dili, akrabası olduğu günümüz Arapçası ve İbranicesi gibi, Sami dillerindendir. Ancak, birer alfabeleri olan Arapça ve İbranicenin tersine Mısırca, fonetik işaretler karışımı (bir işaret = basit veya karmaşık bir ses) ve ideogramlar (bir işaret = bir düşünce) ile yazılırdı. Bu da aşağı yukarı 700 hiyeroglif demekti. Oldukça doğalcı olan görünüşleri, (kuş, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Eski Mısır’da Bilim

Mısır’da, kâtipler ve yazmayı bilen herkes, bu bilgilerinden ötürü saygın kabul edilirdi. Bir bakıma, Mısırlılar daha sonraları Yunanlılar da olduğu gibi soyut düşünce üretememişti. Onlar, uygulama ve deneyime yatkın kişilerdi. Bilimsel araştırmaları, deneylere dayanarak keşfedilen “gizleri” açıklayan genel matematik kuralları geliştirmekten çok, yeniden kullanmaya elverişli emin ve denenmiş çareler bulmaktan ibaretti. Demek ki, Mısırlılar, dev […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Eski Mısırda Cenaze Törenleri

Mumyalama tekniklerinin amacı, ölen kişinin hayattayken sahip olduğu görünüşünü korumasını sağlamaktı. Vücut önce iç organlarından ve suyundan arındırılır, üzerine güzel kokular dökülür, çürümeyi engellemek için hoş kokulu ve şifalı bitkilerle doldurulurdu. Daha sonra, şeritler kullanılarak özenle sarılan mumya, koruyucu muskalarla kaplanırdı. Ama bu da yeterli değildi. İç içe konan birçok tabuta yerleştirilen mumya son olarak […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Kha’nın Mezarı

Kha’nın, keşfedildiği güne dek zarar görmemiş ve mükemmel biçimde korunmuş mezar eşyaları bugün Torino Müzesi’ndedir. Burada bulunanlar, rahat yaşanabilir bir evin eşyalarını gösteren bir örnektir. Mısırlılar ölülerin, hayattayken kullandıkları eşyaların aynısına öbür dünyada da ihtiyaç duyduklarına inanırlardı. Bu durum, örneğin Kha’nın sandalyesi gibi bazı eşyalar özellikle defin töreni için hazırlanmış olsa da, günlük eşyaların mezarda […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Eski Mısırda Heykelcilik

Firavunlar dönemi Mısır’ı için, bir heykel hareketli bir varlık kadar canlıdır. İlahi bir varlık, bir kralın veya daha başka bir kişinin görüntüsü biçiminde yontulan heykel fazla değer taşırdı. Heykel, temsil ettiği kişinin canlı bir varlığıydı. Bu yüzden kimin heykeli olduğunu ve o kişinin özelliklerini heykel üzerine yazmak önemliydi. Hiyeroglifle yazılmış açıklamalardan yoksun anonim bir heykel […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Mısır tanrıları

Mısırlılar, her tanrının görev ve gücünü açık bir şekilde tanımlamak veya kendilerini bu tanrılara bağlayan bağları hassas biçimde kurmakla fazla uğraşmazlardı. Mısır tanrıları üstün kişiliklerdi. Onlar insanlardan önce yer yüzündeydi ve insanın sahip olamayacağı ölçüde büyük bir güce sahiplerdi. Bununla birlikte bazı tanrıların kesin görevleri vardı. Thot, bilimlerin koruyucusuydu. Montu, savaşçı bir tanrıydı. Atum, Ptah […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Eski Mısır’da Yaşam

Her yıl binlerce turist Eski Mısır döneminden kalma, zamana karşı koymuş anıtları ziyarete gelir. Büyük taş tapınaklar, bugün yok olmuş bir tapınağın girişini bekleyen dev Memnon heykelleri, zengin biçimde süslenmiş mezarlar Eski Mısırlıların tanrılarına olan bağlılıklarının ve ölümden sonraki yaşama olan inançlarının ispatıdır. Ama kendi hayatlarına dair neredeyse her şey, topraktan yapılma evler ve saraylar […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Piramitler Nasıl Yapıldı?

Piramitler basit aletlerle, katı biçimde düzenlenmiş şantiyelerde inşa edildi. Hırsızlara yolunu şaşırtan karmaşık koridorlar ağını ve odaları örten dev taş blokların üst üste konulması ile yapılan piramitler, Nil Nehri’ne doğru çıkıntı yapan kayalık bir plato üzerinde kuruldu. Taşkınlar sırasında çalışma daha kolay oluyordu. Limanla şantiye arasında kızaklar üzerinde taşları çeken yüzlerce işçinin balesi yıllarca sürdü. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Antik Mısır Uygarlığı

Orada, Nil’in kıyısında taşkınların ritmiyle bir yaşam sanatı geliştirdi Mısırlılar. Orada keşfedildi Mısır tanrılarının gururu,  gücü ve rekabeti. Orada güçlü bir imparatorluk kurdu kâtipler, askerler ve bilginler. Orada keşfedildi Kyklades sanatçıları, saraylar ve hazineler; tapmaklar ve şehirler. Orada Yunanlılar’ın hayatıyla iç içe geçti mitoslar ve destanlar. Orada doğdu Olimpiyat ve komedya. Mısır sözcüğü bize; piramitleri, kutsal […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , ,


Ahenaton (IV. Amenofis)

Eski Mısır firavunlarından birisidir. 1362 yılları arasında, 17 yıl süreyle Mısır’ı yönetmiştir. Güçlü ve zengin bir ülke olan Mısır’ın halkı bu gücün kaynağını çok sayıda tanrıları olmasına bağlıyordu. Oysa IV. Amenhotep (IV. Amenofis) adıyla tahta çıkmış olan Ahenaton, bir süre sonra bütün öbür tanrıları yadsıyarak tek bir tanrıya inandığını açıkladı. Güneş tanrısı Aton’un tek tanrı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022