Gorgoda Nedir? Kimdir?

Mühendislik

Yer ölçümü

Harita çizimi ve inşaat mühendisliği gibi amaçlarla yeryüzünün ölçülmesi yöntemine yerölçümü ya da arazi ölçümü denir. Bu maddede, yerden yapılan ölçümler anlatılmaktadır.  Yerölçümünde üç tür ölçme söz konusudur: Uzaklık, açı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Kimya Mühendisi

Maddelerin kimyasal değişimlerini belirleyen koşulları inceleyen kimyasal madde üretecek tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. GÖREVLER • Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, maddelerde elektrik, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Elektrik Mühendisi

Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. Görevleri: – Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021