Gorgoda Nedir? Kimdir?

Müzik

Türk Sanat Müziği

Klâsik Türk Müziği’nin kökeni Orta Doğu’dur. Eski Mezopotamya ve Eski Mısır kabartmalarında ut, ney, bağlama ya da tambur benzeri müzik aletleri resimlerine rastlanır. İslâm Müziği diye bilinen bu müziğe Türklerden […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ney Sanatçısı (Neyzen)

Nefesli çalgı türü olan ney ile bestelenmiş müzik eserlerini, tören, dini tören, kültürel tanıtım vb.programlarda icra etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Ney Sanatçısı (Neyzen); İşletmenin genel çalışma prensipleri […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Gorgoda © 2021