Gorgoda Nedir? Kimdir?

Müzik
Türk Sanat Müziği

Klâsik Türk Müziği’nin kökeni Orta Doğu’dur. Eski Mezopotamya ve Eski Mısır kabartmalarında ut, ney, bağlama ya da tambur benzeri müzik aletleri resimlerine rastlanır. İslâm Müziği diye bilinen bu müziğe Türklerden önce Araplar ve Yunanlılar katkıda bulunmuştur. Osmanlı Devleti 13. yüzyılın sonunda kurulmasına karşın, müzikte varlık göstermeye başlaması 16. hatta 17. yüzyıldadır. II. Murat yeni makamlar, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Ney Sanatçısı (Neyzen)

Nefesli çalgı türü olan ney ile bestelenmiş müzik eserlerini, tören, dini tören, kültürel tanıtım vb.programlarda icra etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Ney Sanatçısı (Neyzen); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021