Nehirler

Yeşilırmak

  • Nedir?

Kızılırmak ve Sakarya Irmağı’ndan sonra Türkiye sınırları içinde Karadeniz’e dökülen üçüncü büyük akarsudur. Sivas ilinin kuzey kesiminde yer alan Köse Dağı’nın (2.812 metre) batı yamaçlarından Tozanlı Çayı adıyla doğan Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 kilometredir. Önce kuzeybatıya, sonra da batıya yönelen Tozanlı… Daha fazlasını oku »Yeşilırmak

Yenisey Irmağı

  • Nedir?

Dünyanın en uzun akarsularından biridir. Moğolistan sınırında doğan Yenisey, 4.100 kilometrelik çığırı boyunca Sibirya’yı kuzeye doğru boydan boya geçerek Kuzey Buz Denizi’nin uzantısı olan Kara Denizi’ne dökülür. Yenisey, çığırının başlangıcında geniş bir vadide akar. Daha sonra Moğolistan ile Sibirya arasında… Daha fazlasını oku »Yenisey Irmağı

Zambezi Irmağı

Afrika kıtasının dördüncü büyük ırmağıdır. Uzunluğu 3.500 kilometredir. Afrika’nın güneyinde büyük bir alanı akaçlayarak Mozambik’te Hint Okyanusu’na dökülür. 1851-53 yılları arasında İskoç misyoner David Livingstone tarafından keşfedildi. Irmağı yukarı kesimlerinden Hint Okyanusu’ na döküldüğü noktaya kadar izleyen Livingstone aynntılı bir… Daha fazlasını oku »Zambezi Irmağı

Dalaman Irmağı

Akdeniz Bölgesinin batı sınırına yakın bir yerde akan ve Köyceğiz ile Fethiye arasındaki yerlerden geçerek Akdeniz’e dökülen büyük bir akarsudur. Bunun için buna Dalaman çayı denildiği gibi, Dalaman ırmağı da denir. Yeşilgöl dağından Akdeniz’e kadar olan uzunluğu 186 km., yağış… Daha fazlasını oku »Dalaman Irmağı

Demre Çayı

Güneybatı Anadolu’da, Kaş ile Finike arasındaki yerlerden geçen ve Kale bucağı yakınında denize dökülen bir akarsudur. Uzunluğu 65 km. dir. Sularını topladığı alan oldukça geniş ise de, çok yeri kalker yapılı kuru dağlarla çevrilmiş bir tekne biçimi gösteren bu akarsuyun… Daha fazlasını oku »Demre Çayı

Mississippi Irmağı

Kuzey Amerika’nın en büyük akarsu sistemini oluşturan Mississippi Irmağı, kollarıyla birlikte Kayalık Dağlar ile Appalaş Dağları arasında kalan bölgeyi akaçlar. En büyük kolu olan Missouri, kuzeybatıdan gelerek St. Louis yakınlarında Mississippi’ye karışır. Superior Gölü’nün batısındaki tepelerden doğan Mississippi Irmağı güneye… Daha fazlasını oku »Mississippi Irmağı

Volga Irmağı (Nehri)

Avrupa’daki öbür ırmakların hepsinden uzun olan Volga Irmağı, Ural Dağları’ndan doğar; eski SSCB topraklarında 3.690 km boyunca akarak Hazar Denizi’ne dökülür. Astrahan, Volgograd, Kuybışev, Kazan ve Gorki, Volga Irmağı’nın kıyısında kurulmuş olan beş büyük kenttir. 1 milyon kilometrekareden daha geniş… Daha fazlasını oku »Volga Irmağı (Nehri)

Kura Irmağı

Yukarı kesimi Türkiye’de bulunan ve Kafkaslar boyunca uzanarak Hazar denizine dökülen büyük bir ırmaktır. Kura ırmağı, kaynaklarını Kars ilinin Göle ilçesi dağlarından alır. Çevredeki dağlardan Göle kuzeyindeki yenişçe düzlüğe inen sular, burada geniş bataklıklarda toplanır. Bu ovanın aşağısında birleşir, böylece… Daha fazlasını oku »Kura Irmağı

Küçük Menderes Irmağı

Ege bölgesinde bulunan ve uzunluğu 175 km olan ırmak. Kaynağı, Bozdağların doğu kesiminde bulunan Karakoyun yaylasından doğan Kadın Deresi’dir. Kadın Deresi, doğduktan sonra Kiraz Ovası’na geçer. Burada birçok küçük akarsuyla birleşir ve Küçük Menderes adını alır. Küçük Menderes ilk önce… Daha fazlasını oku »Küçük Menderes Irmağı

Köprü Irmağı

Akdeniz’e dökülen önemli akarsulardan biri de Köprü suyudur ki, buna Köprü ırmağı da denir. Uzunluğu 156 km. dir. İlk kaynaklarını Eğridir ve Beyşehir gölleri arasında yükselen Anamas dağlarından (2374 m.) alır. Bu kesimde ırmak, gür kaynaklarla beslenir, ormanlarla çevrili vadilerden… Daha fazlasını oku »Köprü Irmağı