Tagged: Osmanlı sultanları

Sultan (Padişah) I.Murat

Üçüncü Osmanlı Padişahı. Sultan I. Murat 1326’da Bursa’da doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Nilüfer Hatun’dur. İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun’dan aldı. Daha sonra öğrenimini Bursa medreselerinde tamamladı. Küçük yaştan itibaren dönemin bilim adamları tarafından...

Sultan (Padişah) II.Murat

Altıncı Osmanlı Padişahı. Sultan II. Murat 1404 yılında Amasya’da doğdu. Babası Çelebi Mehmet, annesi Emine Hatun’dur. II. Murat, küçüklüğünden beri devrin en önemli hocalarından dersler alarak yetişti. 1415 yılında devlet yönetimini ve askeri bilgileri...

Sultan (Padişah) III.Murat

On ikinci Osmanlı Padişahı. III. Murat 1546 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası II. Selim, annesi Nurbanu Sultandır. Çocukluğu, doğduğu şehir olan Manisa’da geçen III. Murat iyi bir öğrenim gördü. 1574 yılında babasının ölümü üzerine...

Sultan (Padişah) IV.Murat

On yedinci Osmanlı Padişahı. Babası I. Ahmet, annesi Kösem Sultan olan IV. Murat, tahta çıkarıldığında henüz 11 yaşında olduğu için devlet, yaklaşık 10 yıl Kösem Sultanın yönetiminde kaldı. Bu dönemde devlet yönetiminde daha çok,...

Sultan (Padişah) V.Murat

Otuz üçüncü Osmanlı Padişahı. 1840 yılında İstanbul’da doğdu. Abdülmecit’in oğludur. İyi bir öğrenim gördü. Genel kültür, edebiyat ve müzik alanlarında başarılı oldu. Babasının öldüğü 1861 yılında amcası Sultan Aziz’in tahta çıkmasıyla hareketleri saray adamları...

Padişah V.Mehmed Reşat

Otuz beşinci Osmanlı Padişahı. V. Mehmet 1844 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Reşat’tır. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Gülcemal Kadın Efendidir. Sarayda özel eğitim alarak yetişen V. Mehmet, babasının yenilikçi düşüncelerinden etkilendi. Ağabeyi...

Padişah IV.Mehmet Han

On dokuzuncu Osmanlı Padişahı. IV. Mehmet 1642’de İstanbul’da doğdu. Babası Sultan I. İbrahim, annesi Turhan Hatice Sultandır. Annesinin desteğiyle iyi bir eğitim gördü. Babası I. İbrahim’in öldürülmesi üzerine 1648 yılında, henüz yedi yaşındayken padişah...

Padişah III.Mehmed

On üçüncü Osmanlı Padişahı. 1566 yılında Manisa’da doğan III. Mehmet, III. Murat ile Safiye Sultanın oğludur. Çocukluğunda devletin ünlü âlimlerinden ders gördüyse de devleti yönetecek olgunluğa ulaşamamıştır. Tahta çıktığı gece, saltanatını güvence altına almak...

Padişah II.Mehmed Han (Fatih Sultan Mehmet)

29 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun’dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve yedi yabancı...

Padişah I.Mehmet Han

Beşinci Osmanlı Padişahı. 1379 yılında Edirne’de doğdu. Çelebi Mehmet olarak bilinir. I. Bayezit’ın oğlu olan Çelebi Mehmet, 1402’de Amasya’da hükümdarlığını ilân etmiş ve 7 yıl 11 ay süreyle tahtta kalmıştı. Çelebi Mehmet, tahsilini Bursa...