Peygamberimizin hayatı

Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

  • Nedir?

Soyu, Adnânî Araplarına dayanan Resulullah (s.a.v.), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e (a.s.) ulaşan pak neslini bize haber vererek “Ben, Âdemoğullarının en hayırlı ve en temiz olanlarından devirden devire, aileden aileye geçerek nihayet içinde bulunduğum bu aileden vücuda getirildim!” sözleriyle nesebinin şerefli… Daha fazlasını oku »Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Risalet Öncesi Hicaz

Risalet Öncesi Hicaz

  • Nedir?

Hicaz, İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en önemli bölgesidir. Sosyal yapısı ve coğrafi şartları nedeniyle bu bölgede herhangi bir devlet kurulmamış, halkı kabile sistemine dayalı bir hayat sürmüştür. Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan bu bölge, Şam ile Yemen’i… Daha fazlasını oku »Risalet Öncesi Hicaz

Risalet Öncesi Siyasi Hayat

Risalet Öncesi Siyasi Hayat

  • Nedir?

Ârâmîler ve İbrânîler gibi Sâmî ırkından gelen Araplar, baştan beri Arap Yarımadası’nı yurt edinmiştir. Yarımada’nın ilk sakinleri olan Amâlika, Âd ve Semud kavimleri zaman içinde yok olmuşlardır. Kahtân’ın soyundan gelenlerin Yemen’de kurduğu, tarihte bilinen en eski devlet olan Main Devleti… Daha fazlasını oku »Risalet Öncesi Siyasi Hayat

Hicaz bölgesinde putperestlik yaygındı

Risalet Öncesi Arap Yarımadasında Dinî Hayat

  • Nedir?

Putperestliğin yaygın olduğu Arap Yarımadası’nda Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecûsîlik, Sâbiîlik ve Haniflik gibi değişik inanç şekilleri de vardı. Yahudilik Arap Yarımadasına Bâbil Kralı’nın zulmünden kaçan Yahudiler vasıtasıyla girmiştir. Filistin’den göç eden Yahudiler, yoğun olarak kuzeyde Yesrib ve Hayber çevresine yerleşerek zamanla… Daha fazlasını oku »Risalet Öncesi Arap Yarımadasında Dinî Hayat

Muhammedün nebiyyullah (Muhammed Allah’ın elçisidir.)

Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi

  • Nedir?

İslam’ın inanç esaslarından olan peygamberlere iman, onları tanımayı ve hayatlarını öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Âdem(a.s.) ile başlayan peygamberlik süreci, Hz. Muhammed(s.a.v.) ile tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “… Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur…” O, bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcı olarak… Daha fazlasını oku »Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi