Sanat

Sanat eserlerinin korunması

Sanat Eserlerinin Korunması

  • Nedir?

Tarihî eserler, insanlık tarihindeki gelişmeleri günümüze taşıyan en somut belgelerdir. İnsanlığın binlerce yıllık gelenek ve inançları sanat eserlerine yansımıştır. Geçmişi günümüze taşıyan bu belgeler daha çok mimari, heykel, resim ve el sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri… Daha fazlasını oku »Sanat Eserlerinin Korunması

Mimar Sinan Heykeli

Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önem

  • Nedir?

Türk kültür varlıklarının kazılarla gün ışığına çıkarılması, korunup sergilenmesi ve tarih için bir belge olarak kullanılmasına büyük önem veren Atatürk, birçok arkeolojik kazının başlatılmasını sağladığı gibi, Alacahöyük ve Eti Yokuşu kazılarına bizzat katılmıştır. Çeşitli tarihlerde Alacahöyük, Gavurkale, Ahlatlıbel, Efes, Bergama… Daha fazlasını oku »Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önem

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

  • Nedir?

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Söz konusu bilim dalları şunlardır: Tarih: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler.… Daha fazlasını oku »Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Endüstriyel sanatlar

Endüstriyel (Pratik) Sanatlar

  • Nedir?

Güzel sanatlar dışında kalan, özgün bir eser meydana getirme amacı gütmeyen, öğrenme yoluyla benimsenerek tekrarlanan ve geliştirilen, belli bir teknik ve el becerisi gerektiren ve ürün olarak günlük kullanım eşyası ortaya çıkaran sanatlardır. Ayakkabıcılık, marangozluk, demircilik, dokumacılık endüstriyel (pratik) sanatlara… Daha fazlasını oku »Endüstriyel (Pratik) Sanatlar

Karma sanatlar

Karma Sanatlar

  • Nedir?

Plastik, ritmik, işitsel veya edebî sanat türlerinin iki veya daha fazlasını kullanarak oluşturulan sanat türüne karma sanatlar denir. Resim, müzik, edebiyat gibi çeşitli sanat dallarına dayalı olan sinema karma sanatlara örnektir.

Pablo Picasso - Soyut resim

Görsel (Plastik) Sanatlar

  • Nedir?

1) Plastik (Görsel) Sanatlar: Plastik sanatlar, kalıplanabilen veya şekil (form) verilebilen boya, kil, alçı gibi maddeler kullanılarak oluşturulan sanat eserlerini kapsar. Görülerek algılandığından “görsel sanatlar” olarak da tanımlanır. Plastik sanat türlerinin her birinin kendine özgü bir anlatım dili, malzeme yapısı… Daha fazlasını oku »Görsel (Plastik) Sanatlar

Sanat türleri

Sanat Türleri

  • Nedir?

Önceleri sanat türlerinin her birinde kullanılan konu, malzeme, yöntem ve teknikler ana hatlarıyla birbirinden farklıyken günümüzde birçok farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanıldığı sanat türleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle günümüzde farklı kriterler ön plana çıkarılarak çeşitli sanat türleri gruplandırması… Daha fazlasını oku »Sanat Türleri

Küp Heykel

Eski Mısırda Heykelcilik

  • Nedir?

Firavunlar dönemi Mısır’ı için, bir heykel hareketli bir varlık kadar canlıdır. İlahi bir varlık, bir kralın veya daha başka bir kişinin görüntüsü biçiminde yontulan heykel fazla değer taşırdı. Heykel, temsil ettiği kişinin canlı bir varlığıydı. Bu yüzden kimin heykeli olduğunu… Daha fazlasını oku »Eski Mısırda Heykelcilik

Dans

  • Nedir?

Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli beden hareketlerine verilen ad. Dans insanlık tarihinin ilk sanat eylemidir. İnsanlar, müzik, resim, şiir ya da tiyatrodan önce; dansla ifade gücünü yakaladılar. Zaten bundan hemen sonra da hızla başka sanatsal eylemler… Daha fazlasını oku »Dans

Kündekari

  • Nedir?

Künde; kurnazlık, yakalamak anlamına gelmektedir. Kari; İşlenmiş yapılmış manasına gelir. Buradan yola çıktığımızdan çok zarif işlenmiş küçük ağaç parçalarının birbirine geçme tekniği ile birbirini kavrayan parçalardan oluşan bezemelere denir. Mobilya yapımında en zor teknik olan kündekari çeşitli Geometrik parçaların bir… Daha fazlasını oku »Kündekari