Sanat tarihi

Tarih çağları

Tarih Öncesi Çağlar ve Yerleşim Yerleri

  • Nedir?

Tarihçiler MÖ 3200’lü yıllarda Sümer şehir devletlerinde yazının bulunmasını tarihî çağların başlangıcı olarak kabul etmiştir. Bu nedenle yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi çağlar, yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih çağları adı verilmiştir. Yukarıdaki tarih şeridinde de görüldüğü gibi… Daha fazlasını oku »Tarih Öncesi Çağlar ve Yerleşim Yerleri

Sanat eserlerinin korunması

Sanat Eserlerinin Korunması

  • Nedir?

Tarihî eserler, insanlık tarihindeki gelişmeleri günümüze taşıyan en somut belgelerdir. İnsanlığın binlerce yıllık gelenek ve inançları sanat eserlerine yansımıştır. Geçmişi günümüze taşıyan bu belgeler daha çok mimari, heykel, resim ve el sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri… Daha fazlasını oku »Sanat Eserlerinin Korunması

Mimar Sinan Heykeli

Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önem

  • Nedir?

Türk kültür varlıklarının kazılarla gün ışığına çıkarılması, korunup sergilenmesi ve tarih için bir belge olarak kullanılmasına büyük önem veren Atatürk, birçok arkeolojik kazının başlatılmasını sağladığı gibi, Alacahöyük ve Eti Yokuşu kazılarına bizzat katılmıştır. Çeşitli tarihlerde Alacahöyük, Gavurkale, Ahlatlıbel, Efes, Bergama… Daha fazlasını oku »Atatürk’ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önem

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

  • Nedir?

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Söz konusu bilim dalları şunlardır: Tarih: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler.… Daha fazlasını oku »Sanat Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Endüstriyel sanatlar

Endüstriyel (Pratik) Sanatlar

  • Nedir?

Güzel sanatlar dışında kalan, özgün bir eser meydana getirme amacı gütmeyen, öğrenme yoluyla benimsenerek tekrarlanan ve geliştirilen, belli bir teknik ve el becerisi gerektiren ve ürün olarak günlük kullanım eşyası ortaya çıkaran sanatlardır. Ayakkabıcılık, marangozluk, demircilik, dokumacılık endüstriyel (pratik) sanatlara… Daha fazlasını oku »Endüstriyel (Pratik) Sanatlar

Karma sanatlar

Karma Sanatlar

  • Nedir?

Plastik, ritmik, işitsel veya edebî sanat türlerinin iki veya daha fazlasını kullanarak oluşturulan sanat türüne karma sanatlar denir. Resim, müzik, edebiyat gibi çeşitli sanat dallarına dayalı olan sinema karma sanatlara örnektir.

Pablo Picasso - Soyut resim

Görsel (Plastik) Sanatlar

  • Nedir?

1) Plastik (Görsel) Sanatlar: Plastik sanatlar, kalıplanabilen veya şekil (form) verilebilen boya, kil, alçı gibi maddeler kullanılarak oluşturulan sanat eserlerini kapsar. Görülerek algılandığından “görsel sanatlar” olarak da tanımlanır. Plastik sanat türlerinin her birinin kendine özgü bir anlatım dili, malzeme yapısı… Daha fazlasını oku »Görsel (Plastik) Sanatlar

Sanat türleri

Sanat Türleri

  • Nedir?

Önceleri sanat türlerinin her birinde kullanılan konu, malzeme, yöntem ve teknikler ana hatlarıyla birbirinden farklıyken günümüzde birçok farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanıldığı sanat türleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle günümüzde farklı kriterler ön plana çıkarılarak çeşitli sanat türleri gruplandırması… Daha fazlasını oku »Sanat Türleri

Sanat - Hatay’ın Anavatana Hasreti

Sanat ve Sanat Tarihi

  • Nedir?

Sanat, insanoğlunun tarih öncesi çağlardan bu yana kendisini ifade etmekte kullandığı, yaşlama ve hayata ait en yaratıcı ve en etkin yollardan biridir. Duygu ve düşüncelerin temellendirdiği bir içeriğe ve biçime sahip olan sanat, doğrudan yaşam ve hayatla ilgili olduğundan tüm… Daha fazlasını oku »Sanat ve Sanat Tarihi