Gorgoda Nedir? Kimdir?

Savaşlar
Truva Savaşı

Çok eskiden, yaklaşık olarak İÖ 1200’de, Yunan Yarımadasından gemilerle yola çıkıp Ege Denizi’ni aşarak Anadolu’nun batısındaki eski Truva kentine gelen Akhalar (Akalar), burada Truvalılar’la savaşmış, Truva’yı kuşattıktan sonra ele geçirmiş ve sonunda yakıp yıkmışlardır. Ne ölçüde gerçeklere dayandığı bilinmeyen bu öykü Yunan mitolojisinin büyük bir bölümünü oluşturur. Eski Yunanlı şair Homeros İlyada ve Odysseia adlı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Yüzyıl Savaşları

14. ve 15. yüzyıllarda Fransız prensler ile İngiltere kralları arasında, Fransız tahtının yasal vârisi sorunundan kaynaklanan savaşlara verilen addır. 1337-1453 arasında süren bu uzun savaşta, sonunda İngilizler’i kıtadan çıkaran Fransızlar kendi krallıklarım kurdular. Ortaçağda kendi krallığı dışındaki topraklarda soyluluk unvanı alan krallar, o ülkenin tahtında hak kazanmış sayılıyordu. İngiltere kralları da Normandiya Dükü I. William’ın […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Waterloo Savaşı

Sürgünde bulunduğu Elba Adası’ndan Fransa’ya dönerek bir kez daha Avrupa’ya egemen olmak amacıyla büyük bir ordunun başına geçen Napolyon’un son yenilgisine uğradığı savaştır. 18 Haziran 1815’teki bu savaş Belçika’da, Waterloo köyünün 5 km güneyinde, Mont St. Jean köyünde olmuştur. Waterloo Savaşı’nda Napolyon’un karşısında Wellington dükü komutasındaki İngiliz ordusu ve Mareşal Gebhard von Blücher komutasındaki Prusya […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


İnönü Muharebesi

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti’nin düzenli birlikleriyle Yunan kuvvetleri arasında yapılan savaş. Bu savaşta Yunan ilerlemesi bir süre durdurulmuştur. 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında I. İnönü Savaşı, 23 Mart-4 Nisan 1921 tarihleri arasında II. İnönü Savaşı yapılmıştı. Yapılan savaşta Türk birliklerinin başına Garp Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Bey getirilmişti. Yunan birlikleri İzmir’i işgal etmiş, ilerleyerek […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


İkinci Haçlı Seferi

Atabey om adeddin Zengi’nin 1144’te Urfayı fethi bütün Avrupa’da çok büyük yankı uyandırdı. İslâm dünyasının bağrına bir kama gibi saplanan Urfa Haçlı Kontluğunun yıkılması ve Urfa’nın tekrar İslâm topraklarına katılması Müslümanları büyük bir sevince boğarken Hristiyanları da ayni şekilde üzüntüye sevk etti. Urfayı üs olarak kullanıp el-Cezire ve Suriye’deki Müslüman halka zulüm ve işkence eden Hristiyanlar Aziz Bernard’in teşvikleri ve Papa III. Eugenius’un 1145 tarihli […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Viyana Kuşatması

15. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar savaşlarla dolu geçen Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde Viyana kuşatmalarının özel bir yeri vardır. İki kez kuşatılan bu kent Avusturya’nın başkenti olması yanında, Osmanlılar’ın Avrupa’da ulaştıkları son noktayı da simgeler. 1. Viyana Kuşatması (27 Eylül-14 Ekim 1529) Osmanlılar’ın 15. yüzyılın başından beri Avrupa topraklarındaki hızlı ilerleyişleri Kanuni Sultan Süleyman’ın 1526’da Macaristan’ı ele […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ve Milli Mücadele adlarıyla da anılır. Türk tarihinin kısa; ama çok yoğun askeri ve siyasal olaylarla dolu bir dönemidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş tarihidir. Yüzyıllar süren Osmanlı Devleti’nin de sona erişidir. 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlar, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilânıyla sona erer. Birinci Dünya Savaşı […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kösedağ Savaşı

Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan savaş. Moğollar, İran’ı ele geçirip Doğu Anadolu sınırlarına yaklaştıkları sırada Anadolu Selçuklu Devleti’nin başında II. Gıyaseddin Keyhüsrev bulunuyordu. II. Gıyaseddin Keyhüsrev babası I. Alâeddin Keykubâd gibi deneyimli bir devlet adamı değildi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, kendisinin sultan olmasında yardımcı olan emiri Sadettin Köpek’in etkisi altında kaldı. Sadettin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Kore Savaşı

23 Haziran 1950’de Kuzey Kore ordusunun Güney Kore topraklarına girmesiyle başlayan ve 27 Temmuz 1953’te sona eren savaş. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, bir yanda kapitalist üretim tarzını benimsemiş ülkelerin, öte yanda da komünist ülkelerin yer aldığı bir dünya ortaya çıkmıştı. İki blok arasında ciddi bir gerilim vardı ve kimi siyasi ve ekonomik gelişmeler de bu […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Otuz Yıl Savaşları

Çeşitli Avrupa ülkeleri arasında, çeşitli anlaşmazlıklar ve din kavgaları nedeniyle çıkan, 1618-1648 tarihleri arasında otuz yıl boyunca devam eden bir dizi savaş. Bohemyalı ve Avusturyalı Protestan soyluların, halka Katolikliği zorla benimsetmeye çalışan Bohemya Kralı’na karşı 1618’de başlattıkları ayaklanma, Otuz Yıl Savaşları’nın başlangıcı olarak kabul görür. Bu savaşı beş yıl sonunda Bohemya Kralı kazanır. Bunun üzerine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2021